Chronisch ZorgNet

Is combinatietherapie een meerwaarde?

26 juni 2019

Op basis van wetenschappelijk bewijs is gesuperviseerde looptherapie de eerste keuze behandeling voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Ondanks deze internationaal erkende richtlijn, wordt er nog veelvuldig gepubliceerd over behandelingen die mogelijk ook effectief / effectiever zijn. Een recent review van Saratzis omschrijft bijvoorbeeld dat het meerwaarde kan hebben om patiënten met etalagebenen een combinatie te bieden van een dotterbehandeling en gesuperviseerde looptherapie. Het commentaar dat is gepubliceerd op dit review laat zien dat het goed is om altijd met een kritische blik te kijken naar onderzoek dat wordt gepubliceerd. Wordt het complete verhaal wel voorgespiegeld?

In reactie op het review worden door McDermott enkele kanttekeningen geplaatst over het toepassen van combinatietherapie. In de resultaten van het review van Saratzis over combinatietherapie komen bijvoorbeeld ernstige voorvallen en complicaties niet aan bod. Terwijl eerdere onderzoeken hebben aangetoond dat complicaties en ernstige voorvallen (zoals een amputatie, hersen- of hartinfarct) vaker voorkomen na een dotterbehandeling dan na looptherapie. Verder is de bewering van Saratzis, dat een dotter plus looptherapie een gunstiger effect heeft op de kwaliteit van leven dan alleen looptherapie, niet statistisch significant.

Daarnaast zijn er nog andere argumenten tegen het voorstel van de combinatietherapie. Patiënten zullen bijvoorbeeld minder gemotiveerd zijn om een volledig traject looptherapie te volgen nadat ze een dotterbehandeling hebben gehad. Ook zijn de kosten voor een dergelijke combinatietherapie  erg hoog en moet je je dus afvragen of dit wel kostenefficiënt is.

Terug naar overzicht