Chronisch ZorgNet

Terugblik jaarcongres 2018 Den Bosch

15 maart 2018

Op 8 maart 2018 vond in Congrescentrum 1931 te 's-Hertogenbosch het 8ste ClaudicatioNet jaarcongres plaats met het thema 'Samen Gezond'. Een tweede editie, met dezelfde inhoud, wordt 11 oktober 2018 in Zwolle georganiseerd.   

 

Het openingswoord was aan Joël Gijzen, directeur 'Zorg' bij CZ. Hij onderstreepte de goede samenwerking die ClaudicatioNet en CZ hebben in het bereiken van kwaliteit en transparantie in de zorg.

 

Net als voorgaande jaren was cartoonist John Körver (www.kurf.nl) ter plaatse om tijdens de verschillende presentaties pakkende cartoons te maken. Bovendien ontwierp hij twee posters, die iedere bezoeker aan het einde van de dag mee naar huis kreeg, over het ClaudicatioNet-traject en stoppen met roken!

 

De eerste plenaire spreker, dr. ir. Michael Tieland, sprak over de link tussen sarcopenie en het afnemend fysiek functioneren van ouderen. Hij beschreef hoe de juiste (eiwitrijke) voeding en beweging een belangrijke rol kunnen spelen in het bestrijden van dit proces.

 

 

 

Prof. dr. Paul Beckers presenteerde de organisatie van en het bewijs voor revalidatie van patiënten met chronisch hartfalen. Een sprekend verhaal: voor deze patiënten is een grote gezondheidswinst haalbaar door training van de inspanningscapaciteit. Behandelprincipes die niet zo gek veel verschillen van gesuperviseerde looptherapie. Hij was dan ook van mening dat er voor de laag-complexe patiënt met hartfalen zeker een rol is weggelegd voor de eerstelijns fysiotherapie!

 

Tijdens de workshops was er voor ieder wat wils. John Körver maakte onderstaande tekening o.b.v. de workshop waarin de deelnemers de kans kregen om met elkaar in gesprek te komen en ervaringen uit te wisselen over het ClaudicatioNet traject van de patiënt. Ook werd de workshop over stressmanagement van Jos van Erp mooi in beeld gebracht.

 

 

 

Na de parallelle sessie werd de aandacht van de zaal meteen weer gegrepen door flirtcoach Saskia Paulissen. In het praatje 'Seksen op de Werkvloer' bracht ze aan de hand van herkenbare voorbeelden op hilarische wijze man-vrouw verschillen aan het licht. Handige inzichten om te gebruiken bij het motiveren van mannelijke en vrouwelijke patiënten in de praktijk en ook wat goede tips voor thuis.

 

 

Ter afsluiting werd niet alleen gekeken naar de toekomst van de behandeling van patiënten met claudicatio intermittens, maar naar chronische zieken in bredere zin. Zo liet dr. Hareld Kemps zien dat hartrevalidatie in Nederland weliswaar door alle partijen erkend wordt als belangrijk voor de patiënt, maar dat implementatie allerlei barrières kent. De infrastructuur van ClaudicatioNet zou hier wel eens de uitkomst kunnen bieden. Dit werd onderschreven in het afsluitende woord van ClaudicatioNet voorzitter prof. dr. Joep Teijink. Hij beschreef de visie waarin de ClaudicatioNet therapeut als leefstijlbegeleider optreedt voor een breed scala aan 'niet-overdraagbare' ziektes met gemeenschappelijke risicofactoren. Met de focus op leefstijlbegeleiding die ClaudicatioNet therapeuten al hebben ligt hier een mooie kans om in de toekomst veel meer patiënten met chronische aandoeningen te behandelen.

Foto's van het congres zijn hier te vinden.

 

 

Terug naar overzicht