Chronisch ZorgNet

Teken het statement voor invoering plain packaging!

03 april 2014

TEKEN HET STATEMENT VOOR INVOERING VAN PLAIN PACKAGING!

 

Voor patiënten met een hart- of  vaatziekte is stoppen met roken een van de belangrijkste besluiten die zij kunnen nemen om hun kansen op herstel en levenskwaliteit te verbeteren. Patiënten helpen met stoppen blijft een belangrijke taak van artsen, maar ook interventies op bevolkingsniveau zijn van cruciaal belang. Het motiveren en helpen van patiënten bij het stoppen met roken heeft veel meer succes binnen een maatschappelijke en politieke omgeving waarin rookgedrag wordt gedenormaliseerd en stoppogingen worden ondersteund. Eén strategie is de kern van het probleem aanpakken: het product zelf.

 

De Hartstichting en European Heart Network (EHN) hebben een statement opgesteld om invoering van de beleidsmaatregel plain packaging - neutrale verpakking voor tabakswaar- te stimuleren.

 

U helpt door het tekenen van het statement de invoering van deze beleidsmaatregel te agenderen en wellicht ook te realiseren in Europa. Plain packaging is een effectieve manier om de aanlokkelijkheid van sigaretten te verminderen, rokers makkelijker te laten stoppen en jonge mensen minder te doen beginnen met roken. In Nederland beginnen elk jaar zo'n 40.000 kinderen met roken!

 

Teken het statement op www.hartstichting.nl/rookvrij

Hier leest u ook meer informatie over het statement en plain packaging.

 

Ook in Engeland hebben artsen zich uitgesproken tegen tabak, lees hierover meer op deze pagina

 

Alvast hartelijk dank!

 

Terug naar overzicht