Chronisch ZorgNet

Subsidie voor project substitutie naar de eerste lijn

26 april 2018

In alle (internationale) richtlijnen staat een stepped care benadering omschreven voor de behandeling van perifeer arterieel vaatlijden. Dit houdt in dat een patiënt eerst moet worden verwezen voor een traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding bij een ClaudicatioNet therapeut. Pas na onvoldoende gebleken resultaat wordt de patiënt verwezen naar het ziekenhuis. Deze stepped-care behandeling promoot doelmatige zorg, zonder onnodige kosten en zonder onnodige ingrepen met bijbehorende risico's.

Helaas worden veel patiënten met claudicatio klachten toch eerst naar het ziekenhuis verwezen, in plaats van naar de ClaudicatioNet therapeut.
ClaudicatioNet heeft januari jongstleden een verspreidings- en implementatie impuls (VIMP)-aanvraag ingediend bij ZonMw (een subsidieverstrekker voor financiering van gezondheidsonderzoek en implementatie van deze kennis). We zijn verheugd te vermelden dat deze aanvraag, genaamd 'Stepped care voor PAV in de eerste lijn – substitutie van zorg', is gehonoreerd. Het project heeft tot doel om verwijzing vanuit de huisarts te optimaliseren door scholing en een PAV-toolkit met informatie over het ziektebeeld, de diagnostiek en de behandeling. Hiermee zullen meer patiënten in de eerste lijn behandeld wordt, wat dus leidt tot een grotere stroom patiënten richting ClaudicatioNet therapeuten.

Terug naar overzicht