Chronisch ZorgNet

Start digitale zorgverwijzer is een feit!

18 december 2014

Tussen verwijzing (door een vaatchirurg/huisarts) en daadwerkelijk starten met een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) blijken vaak meerdere weken verloren te gaan. Los van de oorzaak heeft dit een tweetal nadelen. Ten eerste sluit de door de ClaudicatioNet fysiotherapeut gestarte behandeling niet naadloos aan op de door de vaatchirurg/huisarts geboden informatie (denk aan de uitleg over noodzaak stoppen met roken, bewegen, medicatie, waarom looptherapie). Informatie die na enige weken weggezakt is. Ten tweede krijgt de patiënt een korter traject looptherapie, omdat de poliklinische controle afspraak wel vast ligt. In onze praktijk kwam het voor dat patiënten die na drie maanden terug kwamen op de poli om het effect van een conservatief ( met o.a. GLT) traject te bespreken, slechts 3x bij de fysiotherapeut waren geweest. Het traject gesuperviseerde looptherapie wordt zo niet optimaal benut!

 

Om dit probleem op te lossen hebben wij een digitale zorgverwijzer ontwikkeld. De digitale zorgverwijzer heeft als doel de patiënt binnen 5 werkdagen na consult bij de vaatchirurg of huisarts met gesuperviseerde looptherapie te laten starten. In de regio Eindhoven heeft een pilot gedraaid waarin tientallen patiënten digitaal zijn doorverwezen. De resultaten waren zeer positief. De zorgverwijzer is klaar om landelijk gebruikt te gaan worden!

 

De zorgverwijzer werkt eenvoudig. Indien een patiënt door de vaatchirurg of huisarts verwezen wordt voor GLT, dan zal de poli assistente / POH / doktersassistente in overleg met de patiënt via de zorgzoeker de voor de patiënt dichtstbijzijnde aangesloten ClaudicatioNet therapeut zoeken. Deze therapeut ontvangt via mail een melding van een digitale verwijzing, met de vraag om binnen 3 werkdagen telefonisch contact met de doorverwezen patiënt op te nemen. Indien de patiënt niet bereikbaar is binnen 3 werkdagen, dan krijgt de therapeut 1 werkdag verlenging. Na telefonisch contact met de patiënt, dient binnen 5 werkdagen een eerste behandeling plaats te vinden. Op deze manier zal verwijzen snel en efficiënt gebeuren en niet meer afhankelijk zijn van diverse factoren binnen een verwijscentrum, aangezien altijd de voor de patiënt dichtstbijzijnde therapeuten gefilterd worden en de patiënt daaruit een keuze maakt.

 

De uitrol van de zorgverwijzer start nog in december '14 en vindt stapsgewijs (per regio) plaats. Qua organisatie is het onmogelijk om alle verwijzende centra tegelijk te laten starten met het digitaal doorverwijzen, dus het kan even duren voordat u e-mails met verwijzingen ontvangt van de verwijzende centra in uw regio. Daarbij kunnen we niet inschatten of de ziekenhuizen in uw regio in staat zijn om deze zorgverwijzer in te bedden in de logistiek op de polikliniek vaatchirurgie. Nog lastiger is het bereiken van huisartspraktijken. Wij hopen en verwachten dan ook dat de ClaudicatioNet therapeuten zelf ook gaan bijdragen aan het uitdragen van het nut van de ClaudicatioNet zorgverwijzer. Breng de zorgverwijzer onder de aandacht in een regionale ClaudicatioNet bespreking, of organiseer er een in uw regio. Het team van ClaudicatioNet helpt u hier graag bij.

 

U ontvangt te allen tijde een e-mail bericht wanneer er een patiënt naar u wordt doorverwezen. Dit bericht wordt verzonden naar het e-mail adres van uw ClaudicatioNet account.
Bij inloggen op www.claudicationet.nl komt u direct op de pagina met doorverwijzingen. Om patiënten goed van dienst te kunnen zijn, dient het systeem optimaal gebruikt worden. U vindt de handleiding onder downloads in de helpdesk op www.claudicationet.nl.

 

Met vriendelijke groet,

Team ClaudicatioNet

Terug naar overzicht