Chronisch ZorgNet

Specialiseren in beweegzorg bij etalagebenen

15 maart 2022

Ook dit jaar is er weer de mogelijkheid om je als fysio- of oefentherapeut te specialiseren in Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV), ofwel etalagebenen. Er staan twee basiscursussen Symptomatische PAV gepland in het voorjaar van 2022, op 9 april en 14 mei. Het animo is zo groot dat de basiscursus in april al vol zit. Wil je je specialiseren in PAV, schrijf je dan snel in voor de basiscursus van zaterdag 14 mei via deze link.

Wat leer je bij deze basiscursus?
In deze basiscursus staat de KNGF richtlijn 'Symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden' centraal. Je leert meer over de diagnostiek en behandeling van perifeer arterieel vaatlijden van een vaatchirurg. Vervolgens wordt ingegaan op diverse aspecten van gesuperviseerde looptherapie zoals loopbandprotocollen, meetinstrumenten en een kennismaking met de ganganalyse. Een patiënt deelt zijn of haar ervaringen met ziek zijn en gesuperviseerde looptherapie. De lesdag bestaat voornamelijk uit bespreking van klinisch redeneren m.b.v. casuïstiek. De cursus bestaat uit een e-learning en een praktijkdag. Je moet de e-learning afgerond hebben, vóórdat de praktijkdag plaatsvindt.

Deelnemen aan Chronisch ZorgNet
Wil je je aansluiten bij Chronisch ZorgNet? Dan voldoe je na het afronden van de basiscursus al aan één van de voornaamste deelnemers voorwaarden. Lees hier welke voorwaarden Chronisch ZorgNet stelt aan deelname aan het netwerk.

Terug naar overzicht