Chronisch ZorgNet

'sjoemelsigaret'

13 juni 2018

12 Juni jongstleden is een onderzoek gepubliceerd door het Rijksinstituut voor Volkgsgezondheid en Milieu (RIVM), waarin de waarden van teer, nicotine en koolmonoxide (TNCO), die worden geïnhaleerd tijdens het roken van een sigaret, zijn bepaald. In dit onderzoek zijn de TNCO-waarden niet gemeten volgens de wettelijk voorgeschreven Internationale Organisatie voor Standaardisatie (ISO)-methode, maar volgens de Canadian Intense (CI)-methode. Alvorens de resultaten beschreven worden, kort het verschil tussen beide methoden: de ISO-methode is de in Europa wettelijk voorgeschreven methode voor het meten van de TNCO waarden. Bij deze methode worden de ventilatiegaatjes die zich bevinden in het filter van een sigaret niet afgeplakt, wat een inaccuraat beeld geeft van de hoeveelheid TNCO die rokers binnenkrijgen (deze ventilatiegaatjes worden immers gedeeltelijk geblokkeerd door de vingers en lippen van een roker). Bij het alternatief, de CI-methode, worden deze ventilatiegaatjes wel afgeplakt (https://www.rivm.nl/Onderwerpen/T/Tabak/Filterventilatie/Meetmethoden_voor_TNCO). Bij alle 100 merkvarianten zijn 2 tot 26 keer (!) hogere TNCO waarden gemeten t.o.v. de ISO-methode. Met deze 'nieuw-gemeten' waarden blijkt dat slechts 1 merk sigaret aan de wettelijk gestelde norm voldoet; de 99 andere merksigaretten overschrijden dus de norm, wanneer met deze methode gemeten wordt (link naar RIVM website). "Iedere roker mag zich dus ook extreem genaaid voelen door de fabrikanten", aldus Bénédicte Ficq (link naar RTL Nieuws). Dit onderzoek bevestigt nogmaals de hoeveelheid schadelijke stoffen die worden geïnhaleerd tijdens het roken van een sigaret. Sterker nog, hiermee wordt bevestigd dat de hoeveelheid schadelijke stoffen tot dusverre is onderschat en de realiteit grimmiger is dan voorheen gedacht.

Terug naar overzicht