Chronisch ZorgNet

Samenwerking KNGF, VHVL en Chronisch ZorgNet

20 maart 2020

Op 12 maart is ClaudicatioNet officieel overgegaan naar Chronisch ZorgNet. Hiermee wordt de doelgroep van ons netwerk verbreed. Wij gaan ons richten op de behandeling van patiënten met COPD, hart- en vaataandoeningen en op leefstijlbegeleiding

Begin maart vond hierover overleg plaats tussen de initiatiefnemer van ClaudicatioNet/Chronisch ZorgNet, Joep Teijink, de voorzitter van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) Guido van Woerkom, bestuurslid KNGF Kitty Bouten, en de voorzitter van de Vereniging Voor Hart, Vaat en Longfysiotherapie (VHVL) Jan Custers.

Wij werken, als ClaudicatioNet zijnde, al een aantal jaar samen met het KNGF op het gebied van data en onderzoek om bewijs voor effectiviteit en doelmatigheid van fysiotherapeutische interventies te kunnen leveren. Wij hebben samen met alle aangesloten ClaudicatioNet therapeuten met behulp van data uit de LDF (Landelijke Database Fysiotherapie) van het KNGF aan kunnen tonen dat duurdere interventies (operaties) uitgesteld en zelfs voorkomen worden door de inzet van fysiotherapie. Dat is in de eerste plaats belangrijk voor patiënten, maar ook voor jullie als fysiotherapeuten.

Nu willen wij met Chronisch ZorgNet wederom graag gebruik maken van de LDF van het KNGF om de effectiviteit van fysiotherapie binnen andere werkvelden aan te tonen. Op dit moment krijgt nog geen 4% van de COPD-patiënten fysiotherapie. Dat percentage zou veel hoger moeten zijn. Er is evidentie dat de kwaliteit van leven van veel COPD-patiënten omhoog zou gaan en de totale zorgkosten omlaag door inzet van fysiotherapie. De activiteiten van Chronisch ZorgNet, de data uit de LDF, kunnen eraan bijdragen het belang van fysiotherapie voor deze populatie verder aan te tonen.

Het KNGF en VHVL hanteren een aantal belangrijke uitgangspunten voor de samenwerking met Chronisch ZorgNet. De regie over de kwaliteit van zorg ligt bij de beroepsgroep. De nieuwe richtlijn COPD is leidend voor de zorg die binnen Chronisch ZorgNet geleverd wordt. Alle partijen waren het erover eens: de samenwerking moet bijdragen aan het principe van “de juiste zorg op de juiste plek door de juiste fysiotherapeut”.

Naast Chronisch ZorgNet bestaan al een groot aantal goed functionerende COPD-netwerken. Het KNGF en VHVL vinden het belangrijk dat deze netwerken hun bestaansrecht houden naast Chronisch ZorgNet. KNGF en VHVL organiseren in april een bijeenkomst voor alle COPD-netwerken.

Terug naar overzicht