Chronisch ZorgNet

Samenwerking KNGF en Chronisch ZorgNet

01 december 2020

Chronisch ZorgNet en KNGF kijken uit naar de kans om samen te werken op een nieuw en innovatief project. Samen met de VvOCM, Harteraad, de HAN en het RadboudUMC hebben we een ZonMW subsidie toegekend gekregen van ruim 300.000 euro. Met deze middelen gaan we de komende drie jaar het KomPas koppelen aan de richtlijn, wat resulteert in een beslisondersteunend richtlijnsysteem voor de behandeling van mensen met claudicatio intermittens.

Chronisch ZorgNet en KNGF werkten in het verleden al productief samen, bijvoorbeeld op het gebied van uitwisseling van data. De samenwerkingsovereenkomst die daarvoor was opgesteld is vorige week geupdate.  KNGF-voorzitter Guido van Woerkom over de samenwerking: ‘Ik feliciteer Joep Teijink en zijn team met deze mooie stap die we samen zetten. Dat is belangrijk voor de wetenschappelijke onderbouwing van de fysiotherapie, de positionering van de Landelijke Database Fysiotherapie, de eensgezindheid in onze beroepsgroep en uiteindelijk de toegankelijkheid van de fysiotherapie die de betrokken patiënten zo hard nodig hebben. Voor het KNGF zelf is dit een richtinggevende samenwerking die duidelijk maakt dat je met goede allianties als beroepsvereniging de positionering van de fysiotherapie duurzaam kunt verbeteren’.

Eerder al werd in nauwe samenwerking succes geboekt bij het terugbrengen van fysiotherapie in de basisverzekering. Daarnaast bleek ClaudicatioNet samen met het KNGF in staat om het percentage patiënten met claudicatio intermittens dat wordt behandeld door fysiotherapeuten omhoog te brengen van 20% naar bijna 90%, met als effect voor de zorg dat 83% van de patiënten na 5 jaar nog vrij is van interventie. Ook werd voor deze aandoening een richtlijn ontwikkeld. Voor wat betreft COPD patiënten en hartrevalidatie willen KNGF en Chronisch ZorgNet -gesterkt door de nieuwe samenwerking- hetzelfde percentage patiënten bereiken.

Chronisch ZorgNet en KNGF hebben de intentie om ook de Vereniging van Hart-, Vaat- en Longfysiotherapie (VHVL) nauw bij de samenwerking te betrekken. De VHVL heeft al aangegeven die samenwerking toe te juichen. Dit betekent dat we samen gaan verkennen of verdere samenwerking in de toekomst mogelijk is bij ontwikkelingen rond onderwerpen als richtlijnontwikkeling, scholing en het systeemadvies om fysiotherapie terug te krijgen in de basisverzekering.

Chronisch ZorgNet zet de LDF-data in voor wetenschappelijk onderzoek en een eigen dashboard voor deelnemende therapeuten. De nu getekende samenwerkingsovereenkomst legt de inzet van de LDF data over claudicatio intermittens, COPD en hartrevalidatie, gelet op de privacywetgeving, zorgvuldig en juridisch vast.

Terug naar overzicht