Chronisch ZorgNet

Samenwerking huisartsen en gespecialiseerde fysiotherapeuten bevordert gezonde leefstijl

03 maart 2020

Prof. dr. Joep Teijink, oprichter van ClaudicatioNet (vanaf 12 maart Chronisch ZorgNet), beantwoordde een aantal vragen over gezonde leefstijl voor de website huisartsgeneeskunde van Bohn Stalfeu van Loghum. Hierin kwam sterk naar voren dat huisartsen en gespecialiseerde fysiotherapeuten samen kunnen zorgen voor een gezondere leefstijl van patiënten.

We weten allemaal dat het belangrijk is om genoeg te bewegen. Daarom bestaan er veel verschillende richtlijnen. De minimale aanbeveling is vijf dagen per week een half uur matig intensief inspannen per dag. “Zelf geloof ik veel meer in een op het individu gericht, specifiek op de onderliggende aandoeningen afgestemd programma, samengesteld door een hiervoor geschoolde fysiotherapeut met specifieke kennis van de ook vaak aanwezige (multi-)morbiditeit”, zo vertelt Joep Teijink.

Hij licht toe dat de zorg voor patiënten die klachten hebben, ontstaan door een ongezonde leefstijl, geknipt is voor een samenwerking tussen huisartsen en Chronisch ZorgNet therapeuten. De huisarts is vaak het eerste aanspreekpunt voor de patiënt, hij kan de patiënt naar een geschikte plaats verwijzen om te trainen en leefstijl te verbeteren. Er zijn ruim 2200 Chronisch ZorgNet therapeuten, die gespecialiseerd zijn in perifeer arterieel vaatlijden, COPD of hartfalen. Hierdoor is er altijd een gespecialiseerde therapeut in de buurt van het adres van de patiënt.

Patiënten met COPD en hartfalen benutten vaak niet de zorg waarvoor ze in aanmerking komen. Van de COPD-patiënten maakt maar 4% gebruik van de aanbevolen zorg en voor hartrevalidatie is dit maar 11%. De reden van de lage benutting is vaak de afstand naar het ziekenhuis, de leeftijd en de aanwezige comorbiditeit. Maar ook het gebrek aan een herkenbaar en kwalitatief goed revalidatietraject draagt hieraan bij. Het doel van Chronisch ZorgNet is kwalitatieve zorg dichtbij de patiënt te brengen.

Chronisch ZorgNet is een uitbreiding van ClaudicatioNet. ClaudicatioNet heeft bewezen effectief te zijn. Voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden is de benutting van de aanbevolen zorg gestegen naar 87% in 2017. Ook heeft 83% van de patiënten na 5 jaar nog geen operatie voor de aandoening nodig gehad.

Prof. dr. Joep Teijink pleit voor een betere samenwerking tussen gespecialiseerde fysiotherapeuten, diëtisten en huisartsen. Hij heeft hierover een hoofdstuk geschreven in het handboek leefstijlgeneeskunde. Dit is een goede stap in de richting voor alle patiënten met een leefstijl gerelateerde aandoening. Lees hier het hele interview met prof. dr. Joep Teijink.

Terug naar overzicht