Chronisch ZorgNet

Brainstorm: Samen beslissen op basis van voorspellende gegevens

07 februari 2019

Maandag 4 februari hebben wij in Eindhoven een succesvolle brainstormsessie gehad met fysiotherapeuten uit de regio. Deelnemende fysiotherapeuten konden deze avond meedenken en discussiëren over ons nieuwe project. Momenteel is ClaudicatioNet namelijk een nieuwe tool aan het ontwikkelen die inzicht kan geven in de te verwachten vooruitgang van de individuele patiënt tijdens een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT). De tool maakt op basis van bepaalde patiënt eigenschappen (bv. leeftijd, roken) een grafiek met begeleidende tekst. Op basis van eerder verzamelde behandelresultaten wordt namelijk een voorspelling van de loopafstand gemaakt gedurende een traject GLT.

De deelnemers aan de brainstorm leverden een waardevolle bijdrage in deze eerste fase van het project. Er werd positief gereageerd dat de data, die ClaudicatioNet therapeuten al jaren verzamelen, tijdens de behandeling van de claudicatio patiënt toegepast kan gaan worden. Met betrekking tot de manier waarop de tool tijdens de behandeling  ingezet kan worden, werd er met name gedacht aan het (bij)stellen van haalbare doelen en het motiveren van de patiënt. Verder werden tips gegeven over het moment waarop een voorspelling kan worden ingezet in een behandeltraject, bijvoorbeeld bij intake en rondom meetmomenten en hoe de tool er visueel uit zou moeten zien. Met de ontvangen feedback gaan we de tool verder optimaliseren zodat deze uiteindelijk in het ClaudicatioNet portfolio kan worden ingebouwd.

Terug naar overzicht