Chronisch ZorgNet

3 april 2024 10:12

Samen sterk: Chronisch ZorgNet en Arts & Leefstijl in de voorhoede van gezondheidszorg

De ontwikkelingen binnen de gezondheidszorg volgen elkaar in razend tempo op. Eén van de voorlopers in de strijd tegen chronische aandoeningen en de bevordering van gezonde leefstijl zijn Vereniging Arts & Leefstijl en Chronisch ZorgNet. Beide organisaties richten zich op verbetering van de kwaliteit van zorg en onderstrepen het belang van leefstijl als essentieel onderdeel van gezondheidsmanagement. In gesprek met Iris de Vries, voorzitter Vereniging Arts & Leefstijl en Joep Teijink, voorzitter, Chronisch ZorgNet over het belang en de voordelen van deze recentelijke samenwerking.


Vereniging Arts & Leefstijl: integratie van leefstijlgeneeskunde

“Arts & Leefstijl is een organisatie, die de integratie van leefstijlgeneeskunde in de reguliere gezondheidszorg bevordert. Deze benadering gaat ervan uit dat leefstijlfactoren als voeding, beweging, slaap en ontspanning een cruciale rol spelen bij het voorkomen en behandelen van ziekten,” aldus Iris. Arts & Leefstijl pleit voor een actieve(re) rol van artsen bij het bespreken van gezondheid in de spreekkamer en het signaleren van leefstijlfactoren en motiveren van de patiënt. Als iedere arts de patiënt het belang van aanpassingen in de leefstijl duidelijk maakt en de daarvoor noodzakelijke actie in gang zet, verschuiven we de traditionele focus op symptoombestrijding richting identificatie en de aanpak van de onderliggende oorzaken van ziekten, vaak gerelateerd aan leefstijlfactoren. “Een van de kernactiviteiten van Arts & Leefstijl is bevordering van kennis door (geaccrediteerde) educatie en het vergroten van bewustwording over de grote impact van leefstijl op gezondheid. Ook pleiten we voor nauwere samenwerking tussen verschillende disciplines in de gezondheidszorg, waaronder artsen, paramedici en leefstijlprofessionals, zoals bijvoorbeeld aangesloten bij Chronisch ZorgNet. Het doel is om een geïntegreerde multidisciplinaire aanpak te creëren, die leidt tot een effectiever gezondheidszorgsysteem.”

 

Chronisch ZorgNet: excelleren in zorg

Chronisch ZorgNet is een netwerk van eerstelijnszorgverleners gespecialiseerd in de behandeling van patiënten met chronische aandoeningen (zoals COPD, etalagebenen, verhoogd val- en fractuurrisico en hartziekten). Joep legt uit: “Ons netwerk heeft als missie het leveren van hoogwaardige, gespecialiseerde eerstelijns zorg in de woonomgeving van de patiënt. Ons doel is om de kwaliteit van leven van mensen met chronische aandoeningen te verbeteren en waar mogelijk (dure en risicovolle) interventies in het ziekenhuis te voorkomen.” Chronisch ZorgNet brengt zorgverleners samen, zodat zij met de patiënt gezamenlijk werken aan dezelfde doelen, binnen de eigen woonomgeving. Fysiotherapeuten, diëtisten, oefentherapeuten en andere experts werken samen om maatwerk te leveren. “Op termijn moeten ook de ergotherapeut en het sociaal domein een belangrijke positie gaan innemen binnen ons netwerk. We leggen daarbij de nadruk op evidentie-gebaseerde praktijk en onderbouwen behandelingen waar mogelijk met wetenschappelijk bewijs. Dit verzekert patiënten van effectieve interventies en draagt continu bij aan de verbetering van zorg. Door actieve betrokkenheid en educatie nemen patiënten ondersteund door blended care (Patient Journey App - KomPas) zelf de regie over hun gezondheid, essentieel voor het beheer van chronische aandoeningen op lange termijn.”


Samen sterker
De synergie tussen Chronisch ZorgNet en Vereniging Arts & Leefstijl wordt steeds duidelijker. Door gespecialiseerde zorg te combineren met een leefstijlgerichte benadering, zeker bij chronische aandoeningen, ontstaat een krachtig tandem, die niet alleen ziekten behandelt, maar ook verergering voorkomt door het stimuleren van leefstijlveranderingen volgens Iris en Joep. In een tijdperk, waarin chronische aandoeningen en leefstijl gerelateerde ziekten toenemen, vertegenwoordigen Chronisch ZorgNet en Arts & Leefstijl een veelbelovend vooruitzicht op een gezondere toekomst. Iris en Joep zijn het erover eens: “Onze gezamenlijke inspanningen omarmen de overtuiging dat door de krachten te bundelen, we effectievere en duurzamere resultaten bereiken in de gezondheidszorg.”

 

Meer weten?
Ga naar chronischzorgnet.nl en/of artsenleefstijl.nl/