Chronisch ZorgNet

Samen beslissen is niet meer te stoppen

02 mei 2019

Sjaak Wijma (voorzitter van de raad van bestuur van Zorginstituut Nederland) vertelt in een interview over het belang van samen beslissen in de zorg en hoe het Zorginstituut hierin ondersteunt.
Samen beslissen wordt steeds belangrijker in de Nederlandse gezondheidszorg. In de spreekkamer heeft de patiënt steeds meer inspraak en worden beslissingen samen genomen. Niet alleen in de spreekkamer, maar ook aan het bed en binnen de beleidskaders groeit het samen beslissen. Maar hoe doe je dit eigenlijk, hoe beslis je goed samen? Om het samen beslissen te ondersteunen heeft het Zorginstituut in 2015 een subsidieregeling in het leven geroepen. Ieder jaar worden er tal van projecten in Nederland ondersteund vanuit het Zorginstituut. Alle projecten hebben betrekken op het samen beslissen, hoewel ieder jaar een eigen subthema kent. In 2018 betrof dat ‘Het gebruik maken van uitkomstinformatie’.

Binnen dit thema heeft ook ClaudicatioNet een subsidie gekregen. Met behulp van uitkomstinformatie uit de grote landelijke database van ClaudicatioNet gaan we een tool ontwikkelen die een voorspelling kan maken van de loopafstand tijdens een traject looptherapie voor patiënten met etalagebenen. Het doel hiervan is het samen beslissen in de spreek- en behandelkamer te ondersteunen en optimaliseren.

Terug naar overzicht