Chronisch ZorgNet

Samen Beslissen staat nu in de wet

21 januari 2020

Vanaf 2020 is een arts, fysiotherapeut of andere zorgverlener verplicht om met de patiënt te overleggen over de keuze voor een behandeling. Zo komt er meer nadruk op samen beslissen, waarbij de patiënt samen met de zorgverlener kiest welke behandeling het beste past bij de persoonlijke situatie en voorkeuren van de patiënt. Dit is vastgelegd in de Wet op de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst (WGBO).

In de WGBO stond voorheen al dat de zorgverlener verplicht is om de patiënt  goed te informeren over de verschillende aspecten van een behandeling en toestemming te vragen voor een behandeling. Daar is nu bij gekomen dat de zorgverlener tijdig overleg met de patiënt moet voeren over de mogelijke behandelingen en de patiënt moet uitnodigen om vragen hierover te stellen. Nieuw is ook dat de zorgverlener moet benoemen dat er een optie is dat de patiënt zich niet hoeft te laten behandelen; hij of zij kan bijvoorbeeld afzien van (verdere) behandeling of de situatie nog een tijdje aankijken. Daarnaast moet de zorgverlener ook informatie verlenen over andere onderzoeken en/of behandelingen door andere hulpverleners, en zaken zoals de termijn waarop de behandeling kan plaatsvinden en de verwachte tijdsduur.

ClaudicatioNet is al langer bezig met de ontwikkeling van een hulpmiddel om samen beslissen in de fysiotherapiepraktijk te stimuleren. Het KomPas voor samen beslissen, binnenkort beschikbaar voor alle ClaudicatioNet therapeuten, is hier het resultaat van. Dit online hulpmiddel maakt een voorspelling van het verwachte resultaat, en stimuleert daarmee samen beslissen tussen de patiënt en de fysiotherapeut. Hierdoor kunnen o.a. meer realistische verwachtingen worden geschetst over de resultaten van de behandeling en wordt overleg over persoonlijke voorkeuren van de patiënt gestimuleerd. De patiënt krijgt hierdoor een behandeling op maat.

Terug naar overzicht