Chronisch ZorgNet

Rookstopbegeleiding belangrijker dan ooit

23 juli 2020

Afgelopen weken zijn weer nieuwe up-to-date cijfers verschenen over rokend Nederland en het rookgedrag tijdens de coronacrisis. Zo bracht het Trimbos-instituut vorige week de resultaten van hun jaarlijkse peiling naar buiten. Het goede nieuws is dat het percentage volwassen rokers tussen 2014 en 2019 significant gedaald is van 25,7% naar 21,7%. Dit komt neer op iets meer dan 3 miljoen rokende volwassenen in Nederland. Helaas was er ook minder goed nieuws. Het aantal rokende jongvolwassenen blijft “onverminderd groot”. Maar liefst 30,9% van de jongvolwassenen in de leeftijdsgroep 20-24 jaar rookt. Het is lastig om deze groep te bereiken, en de tabaksindustrie richt haar marketing ook nog eens op deze leeftijdsgroep. Daarnaast komt nog bij dat er in deze leeftijdscategorie weinig animo is om hulp in te schakelen bij het stoppen met roken.

Een ander onderzoek onder ruim 1000 rokers leert ons iets over roken en de coronacrisis. Eén op de drie volwassen rokers wil graag stoppen met roken, maar bijna 20% van de rokers geeft aan dat ze juist vaker een sigaret opsteken in deze coronatijden. Vooral stress, verveling en eenzaamheid spelen hierbij een rol. Daarnaast weten we ook dat hoe langer iemand rookt, des te moeilijker het is om te stoppen.

Zoals bekend, kan roken voor de nodige gezondheidsrisico’s zorgen, zeker op latere leeftijd. Hart- en vaatziekten en longaandoeningen zijn één van de bekendste en komen veelvuldig voor. Ook als iemand al kampt met gezondheidsklachten die (gedeeltelijk) veroorzaakt zijn door roken, is stoppen met roken belangrijk. Het kan namelijk verslechtering van het ziektebeeld tegengaan. Ook op latere leeftijd stoppen met roken leidt tot een toename van de levensverwachting. Dit wordt vaak over het hoofd gezien door de roker zelf. Als je wel eens met een roker over stoppen hebt gepraat, zal je deze uitspraak zeker herkennen “ik rook al zo lang, voor mij heeft het geen zin meer om te stoppen”.

Rokers hebben veel baat bij rookstopbegeleiding; een zorgverlener dient specifieke kennis en vaardigheden te hebben om zulke ‘argumenten’ goed te bespreken, patiënten te informeren en de juiste begeleiding te bieden. Hierbij is inhoudelijke kennis over roken en (tabaks)verslaving belangrijk, maar zeker ook de gesprekstechniek motiverende gespreksvoering.

Omdat veel patiënten met hart-, vaat- en longaandoeningen roken, is het essentieel voor de Chronisch ZorgNet therapeut om over deze specifieke kennis en vaardigheden te beschikken. Daarom hebben we in samenwerking met het Trimbos-instituut de cursus RookstopCoaching ontwikkeld. Helaas heeft deze ook door de coronacrisis stil gelegen, maar dit najaar starten we weer op! Middels een e-learning en een praktijkbijeenkomst worden Chronisch ZorgNet therapeuten in kleine groepen opgeleid om gespecialiseerde rookstopbegeleiding te kunnen bieden. Dit najaar zijn er nog enkele data beschikbaar. Heb jij als Chronisch ZorgNet therapeut interesse in deze cursus? Kijk dan op onze website!

Zoals in het Nationaal Preventieakkoord afgesproken streven we samen naar een Rookvrije Generatie in 2040! 

Terug naar overzicht