Chronisch ZorgNet

Recent onderzoek: Geen verschil effect gesuperviseerde looptherapie vs dotterbehandeling

20 maart 2018

Een recent systematisch literatuuronderzoek (Cochrane review) vergelijkt de effecten van een dotterbehandeling met de effecten van looptherapie op loopafstanden en kwaliteit van leven. De onderzoeksgroep, bestaande uit (o.a. ClaudicatioNet) onderzoekers van verschillende Nederlandse ziekenhuizen, bestudeerde de resultaten van 10 studies (randomised controlled trials) in het literatuuronderzoek. Er werden geen verschillen in maximale en pijnvrije loopafstand gevonden voor de dotterbehandeling in vergelijking met gesuperviseerde looptherapie, ook niet bij de follow-up.

De auteurs concluderen dat er geen significante voordelen zijn van een dotterbehandeling t.o.v. gesuperviseerde looptherapie op de verbetering op loopafstand en kwaliteit van leven. Dit resultaat sluit naadloos aan bij de huidige richtlijnen voor de behandeling van claudicatio intermittens: Primair wordt gesuperviseerde looptherapie aangeraden: Geen verschil in uitkomst, maar minder risico's en minder kosten.
Het volledige Engelstalige artikel lees je hier

Terug naar overzicht