Chronisch ZorgNet

Reactie op KNGF bericht

22 oktober 2015

Beste claudicatiotherapeut,

 

Onlangs ontvingen wij onderstaande brief van enkele betrokken fysiotherapeuten. Deze brief is verzonden naar het KNGF bestuur naar aanleiding van een bericht op de KNGF website over het vervallen van de selectieve inkoop van Achmea bij o.a. ClaudicatioNet.

Aan ons, ClaudicatioNet, kwam het verzoek deze brief op onze website te plaatsen.

Steunt u de in deze brief geventileerde mening van deze fysiotherapeuten of heeft u vragen hierover? Stuur dan een mail naar stevenkleinveld@hotmail.com.

Gaarne geen reacties naar ClaudicatioNet. Wij onderschrijven deze hartenkreet vanzelfsprekend, maar zijn te druk om uw reacties te lezen/verzamelen.

 

Vriendelijke groet,

Loes en Yvonne

 

Geacht bestuur van het KNGF,

 

Met verbazing hebben wij het KNGF bericht gelezen waarin wordt gesteld dat Achmea stopt met selectieve inkoop.  Enige teleurstelling maakte zich van ons meester toen het KNGF vervolgens aangaf dit positief te vinden. Verbazing omdat tot op heden nooit sprake is geweest van selectieve inkoop door Achmea. Teleurgesteld omdat het KNGF blijkbaar niet in staat is om zich heen te kijken en voor de fysiotherapie een parallel te trekken met bijvoorbeeld de chirurgie, waar het toeleggen op bepaalde aandachtsgebieden het afgelopen decennium heeft geleid tot spectaculaire verbetering van zorg.

 

Dat er zorgen zijn rond wildgroei aan gesloten netwerken is begrijpelijk. ClaudicatioNet is in tegenstelling tot herhaalde berichtgeving  van het KNGF, geen gesloten netwerk. Elke therapeut kan zich inschrijven zolang hij of zij voldoet aan de eisen die passen bij kwalitatieve en transparante zorg. Eisen die niet alleen onderschreven worden door een verstandige zorgverzekeraar die waar voor haar geld wil zien. Maar ook door verwijzers die het beste met hun patiënt voor hebben en veel belangrijker nog,  patiënten zelf en de hun vertegenwoordigende organisaties als de Hart- en Vaatgroep en de NPCF.

 

ClaudicatioNet, in het bijzonder prof. dr. Joep Teijink c.s., heeft een aanzienlijke lading evidence aangeleverd waarin het belang van een gespecialiseerde fysiotherapeut werd aangetoond. De meerwaarde van supervisie, de uitstekende resultaten van looptherapie in de woonomgeving van de patiënt, de veiligheid en de kosteneffectiviteit van gespecialiseerde Nederlandse fysiotherapeuten werden wetenschappelijk onderbouwd. Tegelijkertijd werd een landelijk netwerk opgericht waar iedere fysiotherapeut die zich aantoonbaar in deze patiëntenzorg wil specialiseren bij aan kan sluiten. Dit in de wereld unieke netwerk vormt de basis van de aanvraag om de fysiotherapeutische zorg voor claudicanten in Nederland in de basiszorg op te nemen. En nu we dat doel bijna lijken te bereiken, kan ineens iedere fysiotherapeut in Nederland die zorg bieden?

 

Niet deelnemen aan een kwaliteitsnetwerk maar wel 'geschoold zijn'  is doorgaan op de voet van de jaren zeventig. Anno 2015 gaat het over life long learning en transparantie; het zichtbaar maken van geleverde zorg en het beoordelen en verbeteren daarvan op vastgestelde indicatoren. Als individueel professional ben je het aan je beroepsgroep verplicht om gezamenlijk je vak op een hoger plan te tillen. Want ook volumina op zich (aantal patiënten per jaar per therapeut), samengebracht binnen CNet, zijn geen garantie op kwaliteit, maar hooguit een voorwaarde om die kwaliteit te kunnen meten.

 

Ons bekruipt het gevoel dat het KNGF bestuur de slogan waarmee ze de bestuursverkiezing heeft gewonnen nu te ver door wil voeren. Het blind conformeren aan irreële kwaliteitseisen is hier niet aan de orde. De eisen van ClaudicatioNet zijn helemaal niet streng, deelname maakt ons zichtbaar voor verwijzers en als die vervolgens gebruik maken van de digitale verwijzer komt de patiënt automatisch en binnen 5 werkdagen (2,2 blijkt in de praktijk!) bij ons in behandeling.  Naar onze mening is dat goede zorg! Zorg waarin wij met onze vaardigheden op het gebied van bewegen en motiverende gespreksvoeringstechnieken naadloos aansluiten op het gesprek in de spreekkamer van de huisarts of vaatchirurg.

 

En onze behandelingsresultaten? Vanaf begin volgend jaar kunnen wij de door ons geboekte resultaten afgezet zien tegen een landelijke benchmark. Zichtbaar in ons eigen portfolio. Zo kunnen wij ons spiegelen aan 'de beste tien procent claudicatiotherapeuten van Nederland'. Met deze kennis kan ClaudicatioNet op kwaliteit gaan sturen, om alle deelnemers op dat niveau te krijgen. En dat is toch wat we willen, transparante, kwalitatief hoogwaardige zorg!

 

Met vriendelijke groet,

 

Frans Brooijmans

Tobias van Dockum

Ben Honing

Steven Kleinveld

Robert Saarloos

Simon van der Voort

 

 

Terug naar overzicht