Chronisch ZorgNet

Promotie Gert-Jan Lauret

02 juli 2015

De promotie van Gert-Jan Lauret op 8 juli a.s. is alweer het 6e proefschrift vanuit de ClaudicatioNet groep, wat ingaat op de toegevoegde waarde van een traject gesuperviseerde looptherapie (GLT) bij patiënten met claudicatio intermittens (CI). De vorige promotie, een maand geleden, kwam exact op het juiste moment. Zowel de brief van Zorgverzekeraars Nederland als het door Kitty Bouten gehouden betoog tijdens de hoorzitting in het Parlement refereerden naar dit promotie onderzoek van Hugo Fokkenrood. Het nu voorliggende proefschrift is daarmee niet minder belangrijk. Gert-Jan Lauret gaat in op de conservatieve behandeling van CI, waarbij aanzet wordt gegeven tot een nieuwe uitkomstmaat voor de behandeling.

 

ClaudicatioNet heeft de doelmatigheid, effectiviteit en veiligheid van een GLT traject bij CI wetenschappelijk inmiddels sterk onderbouwd. Dat de fysiotherapeut bij deze behandeling de hoofdrol heeft, maakt dat de beroepsgroep fysiotherapie op dit gebied en wellicht in de toekomst ook op het gebied van andere chronische aandoeningen op de kaart is gezet. Niet voor niets gaat minister Schippers onderzoek verrichten naar het vergoeden van chronische aandoeningen in de basisverzekering, met als grote voorbeeld looptherapie bij CI.

 

ClaudicatioNet maakt zich al jaren sterk voor de fysiotherapie en het ziet er naar uit dat onze inspanningen van de afgelopen jaren nu echt vruchten beginnen af te werpen. Met veel verbazing lezen we dan ook af en toe de, in onze ogen ondoordachte uitingen van fysiotherapeuten op social media. Uitingen zoals "looptherapie is simpel, dat kan iedere fysiotherapeut", "belachelijk die scholingseisen" en "een netwerk is niet nodig". Zes proefschriften en honderden cursusdagen verder, menen wij te mogen stellen dat dit soort uitspraken ongeloofwaardig zijn. Onze docenten, die de verdiepingscursus door het gehele land verzorgen, rapporteren dat de kennis onder fysiotherapeuten omtrent CI nog lang niet voldoende is. Sterker, we staan pas aan het begin. De komende jaren verwachten wij veel kennis op het gebied van ganganalyse (proefschrift Lindy Gommans eind 2015), leefstijl interventies (aanvraag studie WCF en mogelijke pilot met twee grote zorgverzekeraars) en over de inrichting van een ClaudicatioNet traject. Deze kennis kun je opnemen in een richtlijn, maar het interval tussen de laatste twee richtlijnen was 11 jaar!!! ClaudicatioNet leden krijgen deze kennis aangeboden op het Jaarcongres, in gerichte bij- en nascholingen en via de website. En met ons bijna operationele kwaliteitssysteem (samenwerkingsverband  KiB, KNGF, MediQuest) kunnen wij binnen ons netwerk zien waar 'over- en underperformers' zich bevinden, van elkaar leren en bijsturen waar nodig. GLT is geen generalistische zorg, evidence en uniformiteit maken je beroepsgroep sterk en geloofwaardig. Hoe is dit anders te realiseren dan in een netwerk?

Tot slot is het a priori niet slim om je werkzaamheden te bestempelen als "simpel' en "eenvoudig" . Er liggen voldoende kapers op de kust die graag taken willen overnemen en er iets "heel ingewikkelds" van maken, waarvoor ze dan ook naar behoren beloond zullen worden.

 

Wij blijven positief gestemd. Inmiddels heeft al 20% van u de eigen bijdrage voor 2016 overgemaakt. Als dat op 1 oktober is toegenomen tot >75% blijft ClaudicatioNet bestaan!

 

En in dat geval hebben wij het volgende doel alweer voor ogen: verbreding van de patiënten doelgroep. Onze stip op de horizon is een chronisch zorgnetwerk waar patiënten met een al dan niet door atherosclerose veroorzaakte cardiovasculaire en –pulmonale aandoening de beste behandeling ontvangen. Een aantoonbaar optimale behandeling door de fysiotherapeut. Wetenschappelijk bewezen! Wij zien het netwerk niet als doel op zich, maar als middel om te komen tot dat waar verwijzers en zorgverzekeraars om vragen: aantoonbaar doelmatige, kwalitatief hoogwaardige zorg. Een middel om te komen tot dat waar patiënten wat aan hebben: een toegenomen loopafstand en –capaciteit, een gezondere leefstijl en een betere kwaliteit van leven.

 

Nog dit jaar gaat de ClaudicatioNet therapeut de behandelresultaten van zijn claudicanten  zien in zijn of haar individuele portfolio. Eigen resultaten afgezet tegen de tien landelijk best scorende collega's en de 10 collega's in de buurt om na vergelijking van elkaar te kunnen leren. Eng? Nee, een specialisatie tot ClaudicatioNet therapeut is een kans. Een kans om je in een wetenschappelijk bewezen effectief deel van zorg waar te maken.

 

Wij geloven in transparantie, uniformiteit en samenwerking. Laten we de positieve ontwikkeling waarin we ons bevinden doorzetten. Samen sterk! Niet voor niks het motto van het druk bezochte en uitstekend gewaardeerde jaarcongres 2015. En inmiddels zijn de voorbereidingen voor ons Jaarcongres op 10 maart 2016 alweer in volle gang. Het thema, hoe kan het ook anders, wordt: TRANSPARANTIE.

 

Terug naar overzicht