Chronisch ZorgNet

Patiënten met etalagebenen gezocht!

08 mei 2017

Beste heer/mevrouw,

 

Heeft u etalagebenen (Claudicatio Intermittens/Perifeer Arterieel Vaatlijden) en heeft u looptraining afgerond bij een gespecialiseerde fysiotherapeut dan wil De Hart&Vaatgroep u graag uitnodigen voor een groepsgesprek. Hiermee kunt u meehelpen aan nieuwe inzichten over het volhouden van bewegen en helpt u anderen met etalagebenen.

 

Waarom?

Zoals u mogelijk zult herkennen is het volhouden van lopen na het afronden van de looptraining onder begeleiding van de fysiotherapeut niet altijd even makkelijk.

Hier wil De Hart&Vaatgroep graag een passende ondersteuning voor gaan aanbieden. Hoe die ondersteuning eruit zou moeten zien, horen we graag van u!

We gaan graag met u in gesprek om te horen wat u heeft  geholpen of wat het voor u juist lastig heeft gemaakt om het lopen in te passen in uw dagelijks leven.

 

Wanneer?

Dinsdag 6 juni 2017     10.00 – 11.30 uur

(0 – 6 maanden geleden begeleide looptraining afgerond)

 

Dinsdag 6 juni 2017     12.30 – 15.00 uur

(6 maanden of langer geleden begeleide looptraining afgerond)

 

Waar?

Het groepsgesprek vindt plaats in het Catharina Ziekenhuis (Dommelzaal), te Eindhoven, Michelangelolaan 2.

 

Wat verwachten we van u?

Onder leiding van een gespreksleider deelt u samen met ongeveer 10 andere mensen met etalagebenen uw ervaringen. Dit betreft met name de barrières waar u tegen aanloopt en/of wat u helpt of zou helpen bij het inpassen van het lopen in het dagelijks leven komen aan bod.

 

Wat levert het u op?

Naast een boeiend groepsgesprek onder genot van koffie/thee, wisselt u ervaringen en nuttige tips uit met andere mensen met etalagebenen. U helpt aan meer inzicht op dit onderwerp. Daarnaast levert u een belangrijke bijdrage aan de ontwikkeling van een ondersteuningsaanbod.

Voor uw deelname ontvangt u een kleine attentie van De Hart&Vaatgroep.

Reiskosten kunnen (deels) worden gedeclareerd* en voor een uitrijkaart wordt gezorgd. 

 

Wilt u deelnemen aan het groepsgesprek? Stuur dan een mail naar:

Sanne de Loor (info@sannedeloor.nl)

Graag vermelden in uw email:

-          uw naam

-          leeftijd en geslacht

-          woonplaats

-          telefoonnummer

-          mailadres

-          hoe lang geleden u looptraining onder begeleiding van de fysiotherapeut heeft afgerond. Afhankelijk hiervan wordt u ingedeeld in de 1e of 2e groep

 

De gegevens die we van u ontvangen en de informatie die u met ons deelt tijdens het groeps gesprek worden vertrouwelijk gebruikt voor het onderzoek en anoniem verwerkt in het eindverslag.

 

Graag ontvangen wij uw reactie uiterlijk 26 mei a.s. retour.

 

Alvast bedankt voor uw medewerking.

 

Namens De Hart&Vaatgroep

Sanne de Loor

 

 

* Reiskosten kunnen tot een maximum van €9,50 worden gedeclareerd. Hierbij wordt uitgegaan van €0,19/km met een maximum van 50 km of daadwerkelijke kosten OV. Na afloop van de bijeenkomst ontvangt u een declaratieformulier. 

 

 

Terug naar overzicht