Chronisch ZorgNet

6 mei 2024

Patiënten actiever betrekken bij hun gezondheid? Volg de Activiteitenmeters Scholing!

10.000 stappen per dag. We zien en horen het overal. Toch is 10.000 stappen niet op iedereen van toepassing. Afhankelijk van je gewicht en gezondheid kan dit aantal anders uitvallen met als doel gezondheidswinst. ‘Voor maximale risicovermindering op cardio-vasculaire aandoeningen is bekend dat je 7126 stappen per dag kan aanhouden, terwijl bij osteoporose aanbevolen wordt om minimaal 8700 stappen per dag te doen afhankelijk van je gewicht. Hoe lichter je bet, hoe meer stappen tot wel 18.500 stappen per dag. Wat een patiënt precies nodig heeft is van diverse factoren afhankelijk. Een activiteitenmeter kan daar een handig hulpmiddel in zijn,’ aldus Ron van Heerde, gerenommeerd fysio- en manueeltherapeut en nu ook docent van de scholing Activiteitenmeters. ‘Als therapeut ben je voortdurend op zoek naar manieren om je patiënten effectiever te behandelen en te begeleiden. Een van de nieuwste en meest veelbelovende methoden, die steeds meer in bepaalde richtlijnen onder de aandacht wordt gebracht, is het gebruik van activiteitenmeters.’ Ron van Heerde deelt zijn ervaringen en expertise over hoe deze technologie een revolutie teweegbrengt in de praktijk.

Inzicht
Ron benadrukt het belang van het begrijpen van het beweeggedrag van de patiënt thuis, in hun dagelijkse leven. ‘Activiteitenmeters bieden inzicht in het aantal stappen dat iemand zet, de intensiteit van hun activiteiten en zelfs hun slaappatroon. Dit geeft therapeuten concrete gegevens om beter advies te geven en behandelingen aan te passen,’ legt hij uit. ‘Zo heb je concrete informatie en hoef je niet enkel uit te gaan van de beleving van de patiënt. Je kan iemand zo veel beter verder helpen in de juiste behandeling.’

Breng je kennis in de praktijk
De scholing Activiteitenmeters, die Ron aanbiedt, is praktisch en direct toepasbaar. ‘Met casestudies en praktijkvoorbeelden leren therapeuten hoe ze activiteitenmeters kunnen integreren in hun behandelingen. Dit biedt niet enkel meer precisie in de zorg, maar ook een extra stimulans voor patiënten, die actief betrokken raken bij hun eigen gezondheid,’ aldus Ron. Hij wijst erop dat het gebruik van activiteitenmeters nog niet wijdverspreid is in de praktijk. ‘Maar met de juiste training en ondersteuning kunnen therapeuten deze waardevolle tool effectief inzetten.’ Voor therapeuten, die twijfelen, benadrukt Ron de concrete voordelen: ‘Het zorgt voor nauwkeurigere behandelingen, gemotiveerdere patiënten en een verbeterde zorgervaring voor alle betrokkenen.’

Praktijkcases
‘Bij mensen met post covid klachten kan er een disbalans in het autonome zenuwstelsel aanwezig zijn met POTS klachten . Als je dat door middel van een activiteitenmeter/wearable waarneemt, kun je daar patiënten veel gerichter op behandelen en ze een betere kwaliteit van leven teruggeven.’

Een ander mooi voorbeeld is een patiënt, die na zijn ontslag in een neerwaartse spiraal terechtkwam met een ongezonde leefstijl en slecht slaappatroon. Duidelijk verhoging van diabeteswaardes. En daarbij veel medicatie, die hij dagelijks moest innemen. Ron: ‘Ik coach hem nu 9 maanden met behulp van Activiteitenmeters. Hij heeft een nieuwe baan, waarbij hij veel beweegt, hoeft nog maar een keer per week een injectie en is 11 kg afgevallen. Er is dus concreet gezondheidswinst door middel van het gebruik van een activiteitenmeter.’

Wil jij net zo handig en ervaren worden in het gebruik, interpretatie en inzet van een activiteitenmeter? Volg de e-learning en scholing waar Ron ook aan doceert. Voor meer informatie hierover ga je naar:  https://app.chronischzorgnet.nl/webshop/artikel/betekenisvol-gebruik-van-activiteitenmeters-in-de-fysiotherapie