Chronisch ZorgNet

Oproep: doe mee aan onderzoek therapietrouw bij COPD-patiënten

16 november 2020

Vind jij het leuk om mee te doen aan wetenschappelijk onderzoek met als doel de zorg te verbeteren? Lees dan snel verder. Ellen Ricke, fysiotherapeut en promovenda aan de Rijksuniversiteit van Groningen, doet onderzoek naar therapietrouw bij patiënten met COPD. Om haar te helpen met de inclusie van therapeuten, delen wij graag onderstaand bericht met jullie:

Beste collega-fysiotherapeut,

Bij deze willen wij u van harte uitnodigen voor deelname aan ons onderzoek (The PATCH main cohort study of adherence) naar therapietrouw bij patiënten met COPD. De PATCH studie is een cohort onderzoek naar therapietrouw van patiënten met COPD. Zoals u ongetwijfeld al gemerkt heeft, wordt therapietrouw, ook ten aanzien van fysiotherapie, een steeds belangrijker aspect van de gezondheidszorg. En juist voor patiënten met een chronische aandoening, zoals COPD, is het moeilijk om therapietrouw te zijn/blijven aan hun fysiotherapeutische behandeling. Het doel van deze studie is een instrument te ontwikkelen waarmee therapietrouw vooraf voorspeld kan worden. Doordat het vooraf bekend is of een patiënt therapietrouw zal zijn of niet, kan een interventie aangepast worden of kan een extra interventie ingezet worden. Op deze manier kunt u uw patiënt nog beter begeleiden bij zijn/haar revalidatie.

Door uw deelname aan deze studie draagt u bij aan het verbeteren van de zorg voor patiënten met COPD.

Opzet studie:

 • Patiënten zullen een jaar lang gevolgd worden. 

 • In dit jaar, zal u 4x gevraagd worden om een digitale vragenlijst in te vullen (bij de start van het onderzoek, na 3, 6 en 12 maanden). De eerste vragenlijst is iets uitgebreider, omdat wij ook inzicht willen krijgen in de aandoening van uw patiënt.

 • Op de meetmomenten dat u de vragenlijst invult, ontvangt uw patiënt een vragenlijst per mail van ons thuis. Met deze vragenlijst brengen wij persoonlijke kenmerken van uw patiënt in kaart. Tevens ontvangt uw patiënt de eerste 6 maanden van ons maandelijks een evaluatieformulier. Met dit evaluatieformulier kan uw patiënt aangeven hoe het gaat met het uitvoeren van de huiswerkoefeningen. 

 • Zowel voor u als voor uw patiënt vraagt deelname aan het onderzoek niet meer dan 1 uur gedurende het hele jaar dat het onderzoek loopt.

Wat wordt er concreet van u gevraagd:

 • Het selecteren van patiënten met COPD die willen deelnemen aan de studie. Van de patiënten die willen deelnemen, noteert u het e-mailadres. De lijst met e-mailadressen mailt u naar de onderzoekers.

 • Zodra de onderzoeker de e-mailadressen van uw patiënten ontvangen heeft en uw patiënten hebben aan de onderzoeker bevestigd dat zij willen deelnemen, ontvangt u de eerste vragenlijst. De vragenlijst bevat vragen over de aandoening van de patiënt, het resultaat op de 6-Minuten Wandeltest, het resultaat op de 5 Times Sit-to-Stand test (deze 2 testen zult u moeten afnemen bij uw patiënt) en een aantal observationele vragen.

 • Het invullen van de vragenlijst kunt u doen na afronden van een behandeling en kost ongeveer 5 minuten van uw tijd.

 • De vragenlijst kunt u voor alle deelnemende patiënten gebruiken: zodra u de vragenlijst verstuurd heeft voor 1 patiënt, kunt u de link opnieuw openen en in vullen voor de volgende patiënt.

Wat levert deelname u op:

 • Wanneer u besluit deel te nemen, kunt u direct het logo van uw praktijk op de website van Fysiotherapie en Wetenschap laten plaatsen, zodat wij reclame kunnen maken voor uw praktijk.

 • Na afronden van het onderzoekt ontvangt u een gevalideerd meetinstrument om therapietrouw bij uw patiënten te kunnen meten.

 • Na afronden van het onderzoek ontvangt u een meetinstrument om therapietrouw vooraf aan de behandeling van uw patiënt te kunnen voorspellen. 

Voor  meer informatie over het onderzoek kunt u op deze link klikken. Ook voor aanmelding kunt u gebruik maken van de link of u kunt een mail sturen naar E.Ricke@rug.nl.

Terug naar overzicht