Chronisch ZorgNet

Onderzoek over verwijzing van PAV patiënt vanuit huisartsen

18 mei 2018

David Hageman, arts-onderzoeker bij ClaudicatioNet, heeft recentelijk een nieuw wetenschappelijk artikel gepubliceerd: 'Limited Adherence to Peripheral Arterial Disease Guidelines and Suboptimal Ankle Brachial Index Reliability in Dutch Primary Care' in het European Journal of Vascular and Endovasacular Surgery. In deze studie is aangetoond dat huisartsen de NHG-standaard omtrent perifeer arterieel vaatlijden suboptimaal naleven (m.b.t. CVRM medicatie en het verwijzen voor gesuperviseerde looptherapie). Daarnaast is gebleken dat de EAI, afgenomen in de huisartsenpraktijk, matig correleert met de 'gouden standaard' EAI die wordt afgenomen in een vaatlaboratorium. Klik hier voor het hele artikel.

 

ClaudicatioNet probeert de naleving van de richtlijnen door huisartsen te verbeteren door middel van twee projecten. Ten eerste hebben twee regionale zorggroepen (DOH en SGE) een subsidie ontvangen van Versterking Eerstelijn Zuid-Nederland (VEZN). Deze subsidie wordt gebruikt voor het project 'Optimalisatie van de eerstelijnszorg voor patiënten met claudicatio intermittens: een samenspel tussen huisarts en fysiotherapeut', waarin ClaudicatioNet een ondersteunende rol heeft. Daarnaast heeft ZonMw een aanvraag gehonoreerd (zie nieuwsbericht bericht 'Subsidie voor project substitutie naar de eerste lijn' - 26 april). Het doel van deze aanvraag is ook om substitutie naar de eerste lijn te bewerkstelligen, maar dan op landelijk niveau. In dit project worden huisartsen bijgeschoold in de diagnostiek en verwijzing voor symptomatisch perifeer arterieel vaatlijden en de specialisatie van ClaudicatioNet therapeuten verder onder de aandacht gebracht bij de verwijzers.

Terug naar overzicht