Chronisch ZorgNet

Onderzoek bewijst opnieuw: hoog percentage bijwerkingen invasieve behandeling PAV

14 januari 2021

Het was toch allang bewezen? De meest effectieve en kostenefficiënte behandeling voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden is gesuperviseerde looptherapie met leefstijlbegeleiding. Hoewel dit voor ons intussen zo voor de hand ligt, blijkt dat in de rest van de wereld nog niet per se het geval te zijn. Zowel nationale als internationale richtlijnen adviseren looptherapie als eerste behandeling. Echter is Nederland het enige land waar deze richtlijnadviezen volledig zijn geïmplementeerd in de praktijk.

Even wat cijfertjes: In Nederland wordt 87%(!) van de patiënten met perifeer arterieel vaatlijden doorverwezen voor looptherapie als primaire behadeling. Maar liefst 83% van deze patiënten na 5 jaar nog steeds vrij is van een invasieve ingreep (dotter of vaat-operatie).

Dat het in de rest van de wereld nog niet zo goed is geregeld als hier blijkt uit de artikelen over perifeer arterieel vaatlijden die nog steeds blijven verschijnen. Zo kwamen we recent op Vascular Today een artikel tegen waarin in een nieuw verschenen review besproken werd. Dit review toonde kort gezegd aan dat looptherapie best een goede behandeling was voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Oud nieuws als je het ons vraagt. Toch is er blijkbaar nog steeds de noodzaak dit soort onderzoeken te doen en te publiceren.

Een ander artikel dat ons opviel van Gouëffic et al. onderzocht de kosteneffectiviteit van poliklinische versus klinische ziekenhuisopname voor endovasculair herstel. Conclusie van het onderzoek was dat poliklinische ziekenhuisopname niet kosten-effectiever is vergeleken met ziekenhuisopname voor endovasculaire behandeling van claudicatio intermittens. Dit komt door het grotere aantal heropnames in de groep die poliklinisch werd behandeld. Voor ons is een dergelijk onderzoek en resultaat misschien niet heel erg relevant. Maar waarom we het artikel toch hier aanhalen, is het aantal perioperatieve complicaties in dit onderzoek: 18-20%. Dat vinden we dan wel weer interessant. Indirect laten ze hiermee dus opnieuw zien dat een endovasculaire ingreep, zoals een dotterbehandeling, veel complicaties met zich meebrengt. Dit is natuurlijk een van de redenen waarom gesuperviseerde looptherapie in combinatie met leefstijlbegeleiding wordt geadviseerd in de richtlijnen.

Kort gezegd blijkt uit deze recente publicaties wederom dat gesuperviseerde looptherapie de beste eerste behandeling is voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. En dat we dit gelukkig in Nederland met z’n allen al weten en toepassen in de praktijk, wat niet mogelijk zou zijn zonder alle Chronisch ZorgNet therapeuten gespecialiseerd in deze patiëntengroep!

 

Terug naar overzicht