Chronisch ZorgNet

De vernieuwde folder “Etalagebenen? Lopen!” is uit!

02 augustus 2018

Niet alleen heeft Harteraad haar logo en website vernieuwd, maar ook de folders zijn herzien. De "Etalagebenen? Lopen!" folder was hierdoor korte tijd niet verkrijgbaar, maar is nu weer te downloaden en te bestellen via de website van de Harteraad.

De folder is inhoudelijk herzien en helemaal up-to-date met de nieuwste informatie. Zo is te lezen wat etalagebenen zijn, hoe looptherapie onder begeleiding van een ClaudicatioNet therapeut eruit ziet en welke leefstijlfactoren een rol spelen bij het ontstaan en de progressie van perifeer arterieel vaatlijden.

Deze folder is ideaal om mee te geven aan patiënten met perifeer arterieel vaatlijden, zodat ze thuis op hun gemak nog eens de belangrijkste informatie kunnen doorlezen. Mocht jij of een patiënt behoefte hebben aan meer informatie, dan kan dit altijd via www.etalagebenen.nl of www.thuisarts.nl.

Je kunt de folder bestellen of downloaden via de website van de Harteraad of via deze link.

Terug naar overzicht