Chronisch ZorgNet

Nieuw wetenschappelijk onderzoek vanuit ClaudicatioNet

15 februari 2018

Sinds enkele maanden loopt er een nieuw wetenschappelijk onderzoek vanuit ClaudicatioNet. In de zogenaamde "ELECT Registry" (Effect of Disease Level on Outcomes of Supervised Exercise in Intermittent Claudication) wordt de invloed van de locatie en uitgebreidheid van het onderliggende vaatlijden op de uitkomsten van gesuperviseerde looptherapie (GLT) bij patiënten met claudicatio intermittens (CI) onderzocht.

Onder veel vaatchirurgen heerst de opvatting dat bij bepaalde stenoses/occlusies van de slagaders naar de benen GLT minder effectief is en er laagdrempelig gedotterd moet worden. Deze aanname wordt getoetst in de ELECT Registry, een multicenter registratiestudie waarin de resultaten van standaardzorg van een prospectief cohort worden vastgelegd. Zodoende levert deze studie mogelijk het sluitstuk in de bewijsvoering voor het volgen van de richtlijn: iedere CI-patiënt dient eerst behandeld te worden door een ClaudicatioNet fysiotherapeut. Bovendien zullen de resultaten duidelijkheid verschaffen over de doelmatigheid van beeldvorming (CTA/MRA/Duplex) voor aanvang van een GLT-traject. Toekomstige patiënten zal zo mogelijk onnodige diagnostiek bespaard blijven.

De komende maanden zal gestart worden in alle 9 deelnemende centra: het Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Rijnstate, Medisch spectrum Twente, Amphia, VieCuri Medisch Centrum, Academisch Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Krijg je een verwijzing vanuit één van deze ziekenhuizen, dan is de kans groot dat je patiënt deelneemt. Je krijgt dan vanzelf meer informatie vanuit het coördinerend centrum! Zie ook www.electregistry.nl.

 

Terug naar overzicht