Chronisch ZorgNet

Netwerkzorg – een wereld te winnen

22 november 2018

Op 20 november vond de tweede bijeenkomst plaats van het ZonMW project Netwerkzorg – een wereld te winnen. Het project heeft als doel dat bestaande zorgnetwerken van elkaar leren en beter worden. Ter introductie werd het beeld geschetst dat veel verschillen bestaan tussen de zorgnetwerken in Nederland. Denk bijvoorbeeld aan de grootte van het netwerk (regionaal vs. landelijk) en het aantal aangesloten instanties cq. zorgverleners. Natuurlijk zijn er ook veel overeenkomsten, die in cartoons, zoals hieronder, werden verbeeld binnen het project. Overeenkomstig doel is bijvoorbeeld de beste zorg voor de patiënt op de juiste plek, liefst met beheersbare kosten.

Eén van de vraagstukken van netwerken, die momenteel opstarten en doorontwikkelen, is het borgen van kwaliteit door het stellen van voorwaarden aan deelnemers. ClaudicatioNet was uitgenodigd om te delen op welke manier wij proberen de kwaliteit van zorg te borgen. Natuurlijk kwam het kwaliteitssysteem hier uitgebreid aan bod. Momenteel is ClaudicatioNet het enige zorgnetwerk in Nederland dat landelijk inzicht heeft in de resultaten van de behandeling. Andere netwerken zijn sterk geïnteresseerd in de manier waarop de data structureel wordt verzameld door een landelijke infrastructuur en de manier waarop de data wordt teruggekoppeld aan de individuele zorgverleners. Hopelijk kan het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem als voorbeeld dienen voor andere netwerken, om kwaliteit van zorg ook te borgen middels transparantie van behandelresultaten.

 

 

Terug naar overzicht