Chronisch ZorgNet

Samen beslissen: de beweging is op gang

21 augustus 2019

Op Qruxx, een kennisplatform over waardegedreven zorg, is recent een zomerspecial met het thema ‘samen beslissen’ verschenen. Samen beslissen is op dit moment een populair onderwerp. Het begin van echt samen beslissen is er wel, maar er moeten nog veel stappen worden gezet voordat iedere patiënt mee kan beslissen over de eigen behandeling.

In deze zomerspecial wordt onder andere het onderzoek van het NFU-consortium Kwaliteit van Zorg, CZ en Zilveren Kruis uitgelicht. Zij hebben onderzocht hoe samen beslissen sneller kan worden uitgerold in de Nederlandse spreekkamers. De aanleiding hiervoor was het feit dat iedereen in de zorg samen beslissen mogelijk wil maken, maar we nog zoekende zijn met betrekking tot de uitvoering ervan. Vaak wordt verwacht dat samen beslissen extra tijd en dus extra geld kost. De kosten kunnen sterk variëren en daarom is financiering in de vorm van subsidies van groot belang. Het subsidieprogramma “Samen Beslissen” van het Zorginstituut besteedt hier ieder jaar opnieuw geld en aandacht aan.

Om samen beslissen goed te laten werken is ook goede uitkomstinformatie nodig die ingezet kan worden in de zorg. Het sub-thema van het “Samen Beslissen” subsidieprogramma van 2018 is dan ook: Het gebruiken van uitkomstinformatie. Ons project “KomPas voor Samen Beslissen” is een van de 16 projecten die in 2018 is gefinancierd binnen dit thema. Binnen dit project ontwikkelen we een tool die op basis van uitkomstinformatie een persoonlijke voorspelling kan maken van de loopafstand, voor patiënten met etalagebenen die een traject gesuperviseerde looptherapie doen. Meer lezen over ons project? Kijk dan ook eens op onze LinkedIn pagina.

 

Terug naar overzicht