Chronisch ZorgNet

Nazorg bij COPD-patiënten zorgt voor minder heropnames

10 maart 2020

COPD-patiënten die na een longaanval thuis worden opgevangen door een eerstelijns longverpleegkundige en COPD-fysiotherapeut krijgen betere zorg. De patiënten ontvangen in de week van ontslag bezoek van de eerstelijns longverpleegkundige en een eerstelijns COPD-fysiotherapeut. Proscoop heeft, net als Chronisch ZorgNet, de ambitie om betere zorg dichter bij de patiënt te brengen. Een pilot van Proscoop, uitgevoerd in Zwolle, laat veelbelovende resultaten zien over het effect van nazorg bij deze patiënten. Dit verscheen onlangs in een artikel van Proscoop; van de patiënten die extra nazorg hebben ontvangen moest 11.4% binnen 30 dagen opnieuw worden opgenomen met een aanval, terwijl patiënten die deze nazorg níet kregen 21.6% opnieuw opgenomen worden.

Patiënten en zorgverleners ervaren de nazorg als prettig en nuttig. Juiste zorg op de juiste plek zorgt niet alleen voor een betere kwaliteit van leven voor de patiënten, maar ook voor financieel voordeel. Per patiënt die niet terug opgenomen hoeft te worden, wordt er €2.500,- bespaard. De zorg kan specifiek op de patiënt afgestemd worden door de samenwerking tussen het ziekenhuis en de disciplines uit de eerste lijn.

Uit eerder onderzoek is gebleken dat de zorg vanuit het ziekenhuis niet aansluit op de thuissituatie van de patiënt. De longverpleegkundige en de COPD-fysiotherapeut zorgen voor een grotere zelfredzaamheid van de patiënt. Zo krijgt de patiënt, naast de bezoeken van de verpleegkundige en fysiotherapeut, informatie en afspraken op papier zodat alle betrokkene meer grip krijgen op deze chronische aandoening.

Na de succesvolle pilot in Zwolle hebben de zorgverleners dezelfde werkwijze ook ingevoerd in regio Meppel. Lees meer over deze positieve substitutie van zorg op de website van Proscoop. Een beweging waar Chronisch ZorgNet helemaal achterstaat!

Terug naar overzicht