Chronisch ZorgNet

Nationaal Preventieakkoord

28 november 2018

Vrijdag 23 november 2018 is het Nationaal Preventieakkoord gepubliceerd. Hierin staan plannen van het kabinet gericht op het terugdringen van roken, overgewicht en problematisch alcoholgebruik (zie figuur hieronder). Het doel: de gezondheid van alle Nederlanders verbeteren.

Op dit moment rookt 23% van de volwassen. In 2040 wilt de overheid dit percentage teruggedrongen hebben naar 5%. Ook is het doel dat kinderen en zwangere vrouwen niet meer roken in 2040. Maatregelen richting dit streven zijn tabaks- en rookvrije omgevingen, verbeterde hulp om te stoppen met roken en hogere accijnzen. Zo wordt het eigen risico voor behandelingen en medicatie om te stoppen met roken geschrapt. Ook worden pakjes sigaretten niet meer zichtbaar in de supermarkten en komt er geen reclame meer voor tabak.

Overgewicht en obesitas worden aangepakt door gezondere keuzes gemakkelijker te maken en door sport en bewegen te stimuleren. Gezondere keuzes worden gemakkelijker door één breed geaccepteerd voedselkeuze logo, dat vanaf 2020 wordt gebruikt. Het aantal calorieën en de hoeveelheid suiker in dranken en etenswaar zullen ook worden verminderd. Beweging wordt gestimuleerd door het gemakkelijker te maken om met de fiets naar school of het werk te gaan, te gaan sporten en een gezonde leefstijl aan te nemen. Zogeheten gecombineerde leefstijlinterventies worden per 1-1-2019 vergoed door de ziektekostenverzekering.

Problematisch alcoholgebruik wordt ingeperkt door het minder vanzelfsprekend maken dat alcohol erbij hoort. Dit wordt gedaan door de keuze uit alcoholarme en –vrije drankjes te vergroten en het beperken van kortingen op alcoholhoudende drankjes tot maximaal 25%. Tevens wordt de naleving van de leeftijdsgrens door verstrekkers van alcohol verbeterd tot 100% in 2030. Bij sportclubs zal de alcoholreclame verdwijnen en gaan sportkantines meer verantwoord om met alcohol. Dit laatste door bijvoorbeeld geen alcohol te schenken tijdens jeugdwedstrijden.

In het preventieakkoord hebben ze de lat hoog gelegd. Maar, ze zijn zich bewust dat wij Nederlanders samen winst kunnen boeken. Dus, samen met jou willen ze voor een gezonder Nederland gaan. Lees meer over het preventieakkoord op: https://www.rijksoverheid.nl/actueel/nieuws/2018/11/23/nationaal-preventieakkoord-verbetert-gezondheid-van-alle-nederlanders

Terug naar overzicht