Chronisch ZorgNet

Nascholing huisartsen Perifeer Arterieel Vaatlijden

19 februari 2019

In het Zinnige Zorg-traject hebben alle stakeholders rondom de zorg voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (o.a. het Nederlands Huisartsen Genootschap, de Nederlandse Vereniging van Heelkunde en het KNGF) op uitnodiging van het Zorginstituut de knelpunten in de zorg voor PAV-patiënten geïdentificeerd. Voorbeelden van verbeterpunten zijn o.a. de diagnostiek en verwijzing door de huisarts, waarbij meer PAV-patiënten dan nodig naar het ziekenhuis worden verwezen. Om deze verbeterpunten op te pakken heeft ZonMw (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) een subsidie beschikbaar gesteld aan ClaudicatioNet. Met deze subsidie willen we de diagnostiek, behandeling en verwijzing vanuit de huisarts optimaliseren door scholing.

De HartVaatHAG en ClaudicatioNet hebben inmiddels de nascholing ontwikkeld, waarvoor accreditatie is aangevraagd voor huisartsen en POH’ers. Zodra de accreditatie is toegekend, zullen we deze scholing gaan aanbieden aan huisartsen door heel Nederland. De kaderhuisartsen van de HartVaatHAG zullen deze scholing aanbieden aan collega-huisartsen in hun zorggroepen. Door bewustzijn over o.a. diagnostiek en de effectiviteit van gesuperviseerde looptherapie door ClaudicatioNet therapeuten te creëren bij huisartsen, zullen uiteindelijk meer patiënten in de eerste lijn behandeld worden.

Terug naar overzicht