Chronisch ZorgNet

Minimally Important Difference bij PROMS

02 april 2015

Vanuit het AMC in Amsterdam publiceerden Anne Conijn en coauteurs een onderzoek dat het 'Minimally Important Difference' (MID) voor een aantal Patient Reported Outcomes Measures (zogenaamde PROMS) bij patiënten met perifeer vaatlijden, heeft bepaald. MID staat voor de kleinste verandering op een PROM die door patiënten als relevant wordt beschouwd.

 

Het onderzoek richtte zich op de WIQ en VascuQol. Beiden veel gebruikte vragenlijsten voor patiënten met claudicatio intermittens. Gegevens van een kleine 300 patiënten werden geanalyseerd.

 

Voor de WIQ totaal score geldt dat een verbetering van minimaal 0,11 of een verslechtering van minimaal -0,03 door patiënten als relevant wordt beschouwd. Voor de VascuQol zijn MID's gevonden van 0,87 en -0,23 voor respectievelijk een verbetering en verslechtering op de vragenlijst.

 

Interpretatie voor de praktijk:

Deze MIDs kunnen behulpzaam zijn bij het interpreteren van de uitkomsten, zoals u die afneemt bij uw eigen patiënten met claudicatio intermittens.

 

Via deze link vindt u het abstract en kunt u doorklikken naar het full-text artikel, wat vrij toegankelijk is.

 

Terug naar overzicht