Chronisch ZorgNet

Met KomPas stap voor stap minder last van etalagebenen

27 oktober 2021

Samen beslissen is belangrijk om zorg te bieden die aansluit bij de voorkeuren van de patiënt. Echter, in de praktijk blijkt samen beslissen behoorlijk lastig. Om patiënten, hun naasten en zorgverleners meer inzicht te geven in hóe je samen beslist, is Zorginstituut Nederland de socialmediacampagne ‘Zo werkt Samen beslissen’ gestart. In deze campagne staan de resultaten en ervaringsverhalen van 16 projecten centraal. Zo ook het project rondom het KomPas voor Samen Beslissen, dat dankzij een subsidie van Zorginstituut Nederland is uitgevoerd, in samenwerking met o.a. Harteraad en IQ healthcare.

Het KomPas is een online hulpmiddel dat Chronisch ZorgNet therapeuten kunnen inzetten bij de behandeling van patiënten met Perifeer Arterieel Vaatlijden (PAV). Het KomPas geeft met grafieken een gepersonaliseerde voorspelling over het te verwachten resultaat van het behandeltraject. De voorspelling kan therapeuten en patiënten helpen bij het personaliseren van het behandelplan. Het informeren over het te verwachten beloop en de uitkomst van de therapie vergroot de betrokkenheid van de patiënt. Therapeut en patiënt kunnen vervolgens samen beslissen over de invulling van het behandeltraject of samen anticiperen op het verloop van het herstel.

Chronisch ZorgNet therapeuten verzamelen al jarenlang data van hun patiënten in de praktijk. Het KomPas is een mooi voorbeeld van de vruchten die je als therapeut en patiënt kunt plukken van de inspanningen om informatie gestructureerd te verzamelen. Benieuwd naar de ervaringen van therapeut en patiënt met het KomPas? Zorginstituut Nederland heeft een ervaringsverhaal geschreven waarin therapeut Wouter van de Graaf vertelt hoe hij het KomPas inzet. Daarnaast vertelt Ruud Viets (75), die bij Wouter in behandeling is geweest, hoe hij gebruik van het KomPas heeft ervaren. Lees het ervaringsverhaal hier.

Terug naar overzicht