Chronisch ZorgNet

14 december 2023

“Met KomPas krijg je inzicht in wat een patiënt wil, en betrek je deze makkelijker bij de behandeling”

KomPas is een tool om patiënten met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) te betrekken in het behandelproces en zo makkelijker samen te kunnen beslissen. Janna maakt als Chronisch ZorgNet therapeut regelmatig gebruik van KomPas. Maar wat vindt ze van KomPas? En wat levert het haar en de patiënt op? Janna vertelt erover.

KomPas is meer dan een voorspelling

Met KomPas kan een therapeut het mogelijke resultaat van een behandeling van een patiënt met PAV voorspellen. Op basis van meetgegevens aan het begin van het traject, voorspelt KomPas bijvoorbeeld hoe ver een patiënt na zes maanden gesuperviseerde beweegtherapie en leefstijlbegeleiding zou kunnen lopen. KomPas laat zien waar een patiënt naartoe kan werken en wat realistische doelen zijn. En dat geeft richting. Janna: “Patiënten vinden het fijn om te zien hoe ze de looptest hebben gedaan en waar ze nu staan. Aan het begin van het traject zorgt het ervoor dat patiënten weten wat hun startpunt is en wat ze aan resultaten kunnen verwachten. En vooral ook welke variaties er zijn bij mensen met een vergelijkbare achtergrond of profiel. Maar met evaluatiemomenten is KomPas net zo waardevol. Patiënten kunnen zien hoe ze presteren in vergelijking met hun voorspelling. Doen ze het beter dan voorspeld? Dat geeft ruimte om te bespreken hoe ze het vol kunnen blijven houden. Heeft een patiënt minder vooruitgang geboekt dan voorspeld? Dan geeft KomPas juist de mogelijkheid in gesprek te gaan met de patiënt wat hiervan mogelijke oorzaken zijn. Heeft de patiënt bijvoorbeeld tegenslagen gehad, of speelt comorbiditeit een rol? Allemaal mogelijkheden om met de patiënt in gesprek te gaan.”

Samen beslissen over wat belangrijk is

In de behandeling van PAV staat de patiënt en diens leven centraal. Een belangrijk onderdeel van de behandeling is immers het maken van duurzame leefstijlveranderingen. Dat vraagt om een behandelplan dat bij iemand past. En dat gaat om meer dan alleen het trainen bij een therapeut. Janna: “Voor mij is KomPas dé tool om het gesprek met iemand aan te gaan. De patiënt heeft bepaalde doelen voor ogen die hij of zij wil behalen aan het einde van het traject. We bespreken wat nodig is om die doelen te halen. Daar valt trainen onder, maar ook andere onderdelen van leefstijlverandering, zoals stoppen met roken en een gezond voedingspatroon komen als opties aan de orde. Door het behandeltraject te koppelen aan KomPas wordt heel concreet waar de patiënt het voor doet en hoe de patiënt daar zelf invloed op kan uitoefenen. Daarnaast maak je met KomPas een behandelplan wat past en aansluit bij de patiënt. Daardoor werk je met een plan dat iemand makkelijker vol kan houden. Ook op de lange termijn, als de patiënt uit behandeling gaat. Je kijkt verder dan alleen het traject zelf.”

Toegespitst op elke patiënt

Elke patiënt is anders. En bij elke patiënt kan KomPas tot een ander gesprek leiden. Janna: “Soms vinden patiënten het best lastig om over bijvoorbeeld leefstijlverandering te praten. Dan geef ik ze het formulier van KomPas mee waar enkele onderwerpen van het behandelplan opstaan, zoals trainen, medicatietrouw en een gezond voedingspatroon. De patiënt kan dan rustig in de eigen omgeving daar over nadenken. En dat helpt hen weer het gesprek te voeren over wat ze echt belangrijk vinden en waar ze aan willen werken.”

Houvast voor patiënt én therapeut

Werken met KomPas geeft de patiënt ruimte om in gesprek te gaan met de therapeut. Maar Janna vertelt dat KomPas haar zelf ook scherp houdt als zorgverlener. Janna: “Door KomPas reflecteer ik ook op mijn eigen handelen. Past het behandelplan dat ik voor ogen heb bij de patiënt en diens leven? Helpt het plan om de doelen te bereiken die de patiënt voor ogen heeft? Of moeten er aanpassingen worden gemaakt? En je leert de patiënt beter kennen. Wat zijn iemands wensen en voorkeuren? Waar wil iemand niet of wel aan werken, en waarom? Zo blijf je met elkaar in gesprek, en lever je zorg die past bij de patiënt.”

Meer weten?

KomPas is voor elke Chronisch ZorgNet therapeut met de specialisatie PAV kosteloos toegankelijk via het Portfolio. In Hart voor Leren en de Kennisbank staan allerlei trainingen, informatie en praktische handvatten om aan de slag te gaan met KomPas.