Chronisch ZorgNet

Looptherapie onder deskundige begeleiding heeft veruit de voorkeur

22 september 2016

Vida, het lifestylemagazine van de Hart & vaatgroep, besteedt in de editie van september 2016 uitgebreid aandacht aan etalagebenen. U leest onder andere over de nieuwe richtlijn perifeer arterieel vaatlijden en Lindy Gommans omschrijft de belangrijkste resultaten van haar promotie-onderzoek.

 

Een opvallende bevinding is dat mannen en vrouwen verschillende effecten van looptherapie ondervinden. Gesuperviseerde looptherapie voor vrouwen resulteert gemiddeld in 100m minder loopafstand in vergelijking met mannen. Daarnaast blijkt uit het onderzoek dat het looppatroon, zoals de voetafwikkeling, anders is bij mensen met etalagebenen. Tot slot concludeert Lindy Gommans dat we de discussie over veiligheid kunnen laten rusten, nadat ze constateerde dat er tijdens 80.000 trainingsuren nagenoeg nooit iets gebeurt.

 

In de Vida leest u de artikelen over etalagebenen vanaf pagina 15.

Terug naar overzicht