Chronisch ZorgNet

Leren van overlap tussen zorgpaden chronische ziekten

30 juli 2019

Op Qruxx, een kennisplatform over waardegedreven zorg, wordt een oproep gedaan om via parallellen tussen zorgtrajecten van elkaar te leren. Iedere chronische ziekte is anders, maar in de zorgpaden spelen vergelijkbare problemen. Door een zorgtraject te overzien en te kijken wat verbeterd kan worden, zijn patiënten en de zorg in het algemeen stukken beter af. Zeker als het gaat om chronische ziekten. In de zorgpaden spelen gelijksoortige issues, waardoor geprofiteerd kan worden van gelijksoortige oplossingen.

Zorgprofessionals zouden goed doen om vaker de zorg te bekijken met een helikopterview. Het is voor iedereen belangrijk om scherp te zijn op de parallellen tussen chronische ziekten. Gelijksoortige trajecten kunnen resulteren in waardevolle inzichten, die de zorg verbeteren. Niet ieder specialisme hoeft zelf het wiel uit te vinden.

Chronisch ZorgNet sluit aan op de overlap tussen zorgpaden van chronische ziekten door één landelijk dekkend netwerk van gespecialiseerde zorgverleners te realiseren. Door verschillende zorgverleners, die gespecialiseerd zijn in chronische ziekten, samen te brengen in één overkoepelend netwerk, kan de zorg voor chronische patiënten hiervan profiteren.

 

Terug naar overzicht