Chronisch ZorgNet

Laatste nieuws over de vergoeding GLT per 1 januari 2017

23 december 2016

U zult het inmiddels al gehoord hebben: Vanaf 2017 worden 37 behandelingen gesuperviseerde looptherapie (GLT) uit de basisverzekering vergoed voor patiënten met een verwijzing van de huisarts of specialist! Dit wil zeggen dat patiënten geen aanvullende verzekering nodig hebben om een traject GLT met daarin 37 behandelingen vergoed te krijgen. Een enorme barrière voor het starten van een traject GLT is hiermee overwonnen!
Nu krijgen wij veel vragen over hoe deze vergoeding vanuit de basisverzekering geregeld is.
Hieronder vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen, gebaseerd op informatie van het Zorg Instituut Nederland:

- Bij welke zorgverzekeraars wordt een traject GLT vanaf 2017 uit de basisverzekering vergoed?
Het is landelijk bepaald dat alle zorgverzekeraars max. 37 behandelingen GLT uit de basisverzekering vergoeden.
- Mijn patiënt is in 2016 gestart met een traject GLT, maar heeft het traject in 2017 nog niet afgerond. Krijgt hij/zij in 2017 ook 37 behandelingen uit de basisverzekering vergoed?
Ja. Bij de opneming in de basisverzekering is geen overgangsrecht geregeld. Dit betekent dat een verzekerde per 1 januari max. 37 behandeling vanuit de basisverzekering vergoed kan krijgen, ongeacht of hij / zij in 2016 al in behandeling was. Let wel: hoeveel behandelingen worden vergoed in 2017 wanneer de patiënt in 2016 al behandelingen vergoed heeft gekregen kan per zorgverzekeraar verschillen
- Indien iemand in 2017 al 37 behandelingen uit de basisverzekering binnen 1 jaar vergoed heeft gekregen, kan dan aanspraak gemaakt worden op zijn/haar aanvullende verzekering (indien aanvullend verzekerd)?
Dit is verschillend per zorgverzekeraar. Een patiënt kan na de 37 behandelingen uit het basispakket nog aanspraak maken op zijn/haar aanvullende verzekering mits degene redelijkerwijs op deze zorg is aangewezen. Dit ter beoordeling aan de zorgverzekeraar.

- Welke CSI code dient voor declaratie gehanteerd te worden?

Vanaf 1 januari 2017 dienen fysiotherapeuten CSI 11 te hanteren bij een traject GLT.
- Wordt een traject GLT vanuit de basisverzekering maar één keer per mensenleven vergoed?
Het is niet in de regelgeving opgenomen dat het een eenmalige aanspraak betreft. Indien een patiënt redelijkerwijs is aangewezen op deze zorg, dan kan bij de zorgverzekeraar een tweede maal vergoeding van het traject GLT worden aangevraagd. Een grondige onderbouwing van de reden waarom een tweede maal GLT nodig is is bij de meeste zorgverzekeraars noodzakelijk, aangezien de patiënt na een jaar GLT is begeleid om zelfredzaam te worden.
- Dient een traject GLT uitgevoerd te worden door een fysiotherapeut aangesloten bij ClaudicatioNet?
Een traject GLT dient door een ClaudicatioNet fysiotherapeut uitgevoerd te worden, indien de zorgverzekeraar een selectief inkoopbeleid hanteert t.a.v. deze zorg. In de polisvoorwaarden kan per verzekeraar worden teruggevonden of ze een selectief inkoopbeleid hanteren.
- Wordt een traject GLT ook voor oefentherapeuten vergoed uit de basisverzekering?
Ja. Bij de vergoeding vanuit de basisverzekering is geen onderscheid tussen fysiotherapeuten en oefentherapeuten.
- Indien iemand in 2016 een traject gesuperviseerde looptherapie is gestart en dit traject wordt in 2017 vervolgd, is deze persoon dan nogmaals zijn/haar eigen risico kwijt?
Ja. Zowel in 2016 als in 2017 is de hoogte van het eigen risico €385 (indien men niet gekozen heeft voor een vrijwillige verhoging).
Dit betekent dat zowel in 2016 als in 2107 de eerste € 385 die aan zorgkosten wordt gemaakt (voor zover die kosten niet van het eigen risico zijn uitgezonderd) voor rekening van de patiënt zijn.
Het kan dus zijn dat als een traject gesuperviseerde looptherapie doorloopt naar een volgend kalenderjaar, twee keer het eigen risico van toepassing is.

Terug naar overzicht