Chronisch ZorgNet

Kwaliteit van leven meten

02 februari 2018

Volgens de richtlijn sPAV wordt de Kwaliteit van Leven gemeten d.m.v. de EQ5D. ClaudicatioNet heeft bij de start van het Kwaliteitssysteem gekozen voor het gebruik van de VascoQoL voor het meten van kwaliteit van leven. Deze vragenlijst is namelijk toegespitst op patiënten met vaatproblematiek.

 

Om de administratieve lasten te verlichten verzamelt ClaudicatioNet sinds 1 januari 2018 de verkorte versie van de VascuQoL. De volledige vragenlijst om de kwaliteit van leven te meten bestond uit 25 vragen, maar is hiermee gereduceerd tot 6 vragen.
Een vragenlijst verkorten klinkt voor de administratie natuurlijk goed, maar hoe zit het eigenlijk met de kwaliteit van de vragenlijst als je het aantal vragen flink reduceert?Het is van belang dat de lijst nog steeds goed inzicht geeft in de kwaliteit van leven van patiënten met vaatproblemen op het gebied van activiteit, symptomen, pijn, etc.

 

Als je wilt weten of een meetinstrument meet wat deze beoogt te meten praten we over validiteit.

De validiteit van de verkorte versie van de VascuQoL is in 2013 onderzocht door Nordanstig et al. Er werden verschillende bevindingen gerapporteerd:
- een hoge correlatie tussen de VascuQoL-6 en de VascuQoL-25
- een hoge correlatie tussen de VascuQoL-6 en loopafstand
- de vragenlijst meet klinische verandering
De validatie van de VascuQoL-6 is uitgevoerd voor de Engelstalige versie. De Nederlandstalige versie van de VascuQoL-6 is gevalideerd door David Hageman, arts-onderzoeker bij ClaudicatioNet. De resultaten zijn nog niet gepubliceerd, maar we kunnen vast verklappen dat ook de Nederlandse VascuQoL-6 valide is bevonden.

Terug naar overzicht