Chronisch ZorgNet

Kwaliteit & transparantie

06 januari 2014

Het zichtbaar maken van kwaliteit van zorg blijkt anno 2013 nog steeds een weerbarstige materie. In een in december verschenen signalement brengt de Gezondheidsraad de discussie over het meten van ziekenhuiszorg in kaart. Het is volgens de raad het beste om uit te gaan van kwaliteitsregistraties die zorgverleners zelf opzetten en niet van lijstjes indicatoren die van bovenaf zijn opgelegd. De gezondheidsraad concludeert dat het de moeite waard is om te investeren in kwaliteitsregistraties en de kennisinfrastructuur die nodig is om bewaking, verbetering en verantwoording van de kwaliteit van zorg naar een hoger plan te tillen. 

            ClaudicatioNet bekijkt momenteel op welke manier er geïnvesteerd kan worden in een veilig registratiesysteem (landelijke database), met diverse kwaliteitsindicatoren m.b.t. de behandeling van patiënten met claudicatio intermittens. Er wordt niet alleen gekeken naar klinische resultaten zoals loopafstand, maar ook naar de tevredenheid van patiënten en het verwijsgedrag van vaatchirurgen. Indicatoren worden opgesteld op basis van onderzoek, uitgevoerd door zorgverleners (o.a. vaatchirurgen, arts-onderzoekers en verpleegkundig specialisten). We proberen de registratielast, die nu bijvoorbeeld wordt ervaren bij het invullen van de Excel-bestanden, te verlagen.

Terug naar overzicht