Chronisch ZorgNet

Kick-off voor het project 'Samen beslissen'

24 augustus 2018

Wie herkent deze situatie uit de praktijk? De patiënt met perifeer arterieel vaatlijden (PAV) wordt naar jou verwezen voor een traject gesuperviseerde looptherapie en leefstijlbegeleiding. Maar wat mag de patiënt eigenlijk verwachten van de resultaten op het gebied van loopafstand en hoe snel wordt resultaat geboekt? Een lastige vraag om goed te beantwoorden. Je hebt wel ervaring met het begeleiden van patiënten met PAV, maar ziet veel verschillen in behaalde resultaten tussen verschillende patiënten. Je wilt geen verkeerd beeld schetsen voor de patiënt...

In het nieuwe project gaan we een tool ontwikkelen, waarmee je als therapeut een antwoord kunt geven op bovenstaande vraag. Op basis van enkele kenmerken van de patiënt (denk bijvoorbeeld aan leeftijd en huidige loopafstand) wordt een voorspelling gedaan over het resultaat dat je mag verwachten wanneer het traject wordt doorlopen. Deze voorspelling komt tot stand door een uitgebreide berekening op de resultaten van patiënten die een traject GLT hebben doorlopen. Kortom, de data die alle ClaudicatioNet therapeuten tot dusverre hebben verzameld.

Op dinsdag 21 augustus vond de kick-off van dit project plaats met alle betrokken partijen: ClaudicatioNet, IQHealthcare, de universiteit van Colorado en Harteraad. Een heel uitdagend project om op basis van de data die alle ClaudicatioNet therapeuten tot nu toe hebben verzameld een goede voorspelling te doen over nieuwe patiënten. Het project zal resulteren in een online hulpmiddel, waarbij we uitleg bieden over de interpretatie van de voorspelling voor de patiënt. Op deze manier krijg je samen met de patiënt een beter beeld van wat er valt te verwachten over de resultaten van de behandeling, wat kan worden gebruikt ter motivatie van de patiënt en om de therapie beter vorm te geven.

Terug naar overzicht