Chronisch ZorgNet

“Ik denk, jij wilt, wij beslissen”. Heb jij de nieuwste FysioPraxis al gelezen?

25 februari 2022

Persoonsgerichte zorg voor patiënten met Claudicatio Intermittens.

Is het februarinummer van de FysioPraxis al bij jou op de deurmat gevallen? Deze editie bevat namelijk een artikel over het PRECISIE project. Voor dit project werkt Chronisch ZorgNet samen met IQ healthcare, KNGF, VvOCM en Harteraad aan het bevorderen van persoonsgerichte zorg en samen beslissen (een aanpak waarbij de voorkeuren, wensen en verwachtingen van de patiënt worden gecombineerd met wetenschappelijke kennis) in de behandeling van personen met Claudicatio Intermittens.

In het artikel lees je meer over de uitdagingen binnen de huidige KNGF-richtlijn sPAV (symptomatisch Perifeer Arterieel Vaatlijden) en de uitdagingen rondom samen beslissen. Ook wordt beschreven hoe we tijdens dit project werken aan een doorontwikkeling van zowel de KNGF-richtlijn sPAV als het KomPas voor Samen Beslissen. Bekijk de uitgave via deze link en ga snel naar pagina 38, 39 en 40.

Terug naar overzicht