Chronisch ZorgNet

Hoe scoort uw EPD?

16 januari 2017

Bij het aanleveren van gegevens voor het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem vanuit het EPD is gebleken dat de mogelijkheid en het gemak van het aanleveren van gegevens verschilt tussen de EPD-leveranciers. In onderstaand overzicht staat weergegeven of de koppeling met de landelijke database fysiotherapie (LDF) standaard is gerealiseerd, of dat er een extra module voor moet worden aangeschaft (wat mogelijk extra kosten met zich meebrengt). In het overzicht is verder terug te vinden of het EPD de meest up-to-date  meetinstrumenten voor het Kwaliteitssysteem beschikbaar heeft (de meetinstrumenten worden periodiek geoptimaliseerd). Bij sommige EPD's wordt gebruik gemaakt van een zorgplan of behandelplan die je kunt toevoegen aan het dossier van een patiënt. Op die manier hoeven de 7 vragenlijsten niet allemaal apart te worden gedownload. In het overzicht staat weergegeven bij welke EPD's dit mogelijk is en wordt er vermeld of de meetinstrumenten tevens op het juiste moment in de behandeling (elke 3 maanden) worden aangeboden.

Terug naar overzicht