Chronisch ZorgNet

Het KomPas: de pilot is gestart!

06 december 2019

Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van het KomPas: dit is een online hulpmiddel dat inzicht geeft in de individuele voorspelling van behandelresultaten voor patiënten met perifeer arterieel vaatlijden. Het KomPas maakt op basis van specifieke persoonskenmerken een voorspelling van het te verwachten resultaat van gesuperviseerde looptherapie. Deze voorspelling wordt weergegeven in een grafiek met tekst en uitleg. De ClaudicatioNet therapeut kan het KomPas bereiken via het persoonlijke dashboard en de uitkomsten bespreken met de patiënt om het traject verder vorm te geven.

In twee regio’s (Friesland en Den Bosch) heeft inmiddels de testfase plaats gevonden. In deze fase hebben de twee knowledge brokers (Carla Braam en Anouck Bletterman) die op het project werken, bij fysiotherapeuten mee gekeken in de praktijk hoe het KomPas gebruikt wordt. Daarnaast is ook de bijbehorende e-learning getest door de therapeuten. Met de feedback uit de testfase hebben we zowel het KomPas als de training verder geoptimaliseerd.

Onlangs is de pilot van start gegaan in regio Zwolle. De therapeuten uit deze regio zijn uitgenodigd om met het KomPas te gaan werken de komende tijd, zodat duidelijk wordt hoe het in de dagelijkse praktijk gebruikt wordt. De planning is om na de pilot het KomPas stapsgewijs in de rest van Nederland te implementeren.

Hou ook de blogs op LinkedIn in de gaten voor de stappen die worden gezet in dit project.

Terug naar overzicht