Chronisch ZorgNet

Het belang van leefstijlbegeleiding

16 januari 2018

ClaudicatioNet pleit, naast gesuperviseerde looptherapie (GLT), voor leefstijlbegeleiding bij patiënten met Claudicatio Intermittens. Waar gesuperviseerde looptherapie in de meeste gevallen leidt tot zeer gunstige behandelresultaten op de korte termijn, is vaak een verandering van leefstijl noodzakelijk om de behaalde resultaten na GLT te behouden. De leefstijlverandering die door ClaudicatioNet wordt uitgedragen (denk bijvoorbeeld aan het stoppen met roken, gezonder eten en meer bewegen) is naar alle waarschijnlijkheid zeer effectief bij vele chronische ziekten. Immers, de meeste chronische ziekten worden veroorzaakt door dezelfde risicofactoren, zoals te weinig fysieke activiteit, roken, overgewicht, te hoge bloeddruk, en slechte voeding.
Leefstijlverandering blijkt in de praktijk echter moeilijk te bewerkstelligen. Zo ook bij hartpatiënten, aldus hoogleraar cardiologie Ron Peters (AMC Amsterdam) in een recent artikel in het NRC. Als voorbeeld noemt hij een patiënt die is opgenomen voor een tweede hartinfarct en nog steeds rookt, wetende dat dit de kans op een volgend hartinfarct aanzienlijk vergroot. In een door Peters et al. uitgevoerd onderzoek bleek dat een informatiegesprek met een gespecialiseerde verpleegkundige onvoldoende motivatie was om gezonder te gaan leven, waarschijnlijk door een tekort aan contactmomenten. Echter werden betere resultaten behaald in een vervolgonderzoek, waar leefstijlcursussen met een persoonlijke coach (en vele contactmomenten) werden aangeboden.
Binnen ClaudicatioNet zien wij een soortgelijke rol weggelegd voor de fysiotherapeut, met name door de vele contactmomenten tussen patiënt en professional. Laten we hier dus met het hele netwerk aandacht aan geven, om zo de behandeling van patiënten nóg verder te verbeteren!

Terug naar overzicht