Chronisch ZorgNet

‘Je blijft je ontwikkelen, vaak gratis en voor punten. En altijd op maat.’

Gratis trainingen en webinars, complete cursussen, regionale netwerken, een kennisbank en een congres. Dat zijn de ingrediënten van het gepersonaliseerde ontwikkelprogramma Hart voor Leren, dat zorgverleners van Chronisch ZorgNet gebruiken. Hierdoor ontvangen ze accreditatiepunten en kunnen ze zich onderscheiden door kwaliteit. Nienke Nuijen, programmacoördinator bij Chronisch ZorgNet vertelt over de kracht van Hart voor Leren.

Hart voor Leren is eigenlijk een complete academy. Het biedt kennis, praktische tools én een netwerk voor zorgverleners van Chronisch ZorgNet die zich willen blijven ontwikkelen, en zich willen onderscheiden door kwaliteit. En dat allemaal in samenhang, met zo min mogelijk belasting voor de deelnemer, dankzij maatwerk.

Ondersteuning die precies past
Nienke: ‘Iedere zorgverlener stapt op zijn eigen moment in bij het netwerk. De één heeft al jaren werkervaring en de ander heeft zich verdiept in één aandoening. Het ontwikkelprogramma Hart voor Leren biedt daarom een gepersonaliseerd aanbod dat past bij de discipline en specialisaties van de deelnemer. Hiermee krijg je als deelnemer houvast over wat je kan verwachten wanneer je deelneemt aan het netwerk, en word je ondersteund in het verdiepen en verbreden van je kennis. Zo blijf je je ontwikkelen.’

Aan de slag met leefstijlverandering
Veel van de aandoeningen binnen Chronisch ZorgNet hebben een gemeenschappelijke deler, namelijk leefstijlverandering. Nienke: ‘Een zorgverlener van Chronisch ZorgNet kijkt altijd verder dan alleen symptoombestrijding. Het veranderen van ongezonde gewoontes zoals weinig bewegen, slechte voeding en roken, is een belangrijk onderdeel van de behandeling. Maar dat kan niet zonder ook aandacht te hebben voor andere factoren zoals medicatietrouw, ontspanning en motivatie om het gewenste gedrag vol te houden. Die onderwerpen komen daarom op verschillende plekken in Hart voor Leren terug. Bijvoorbeeld tijdens het jaarlijks congres van Chronisch ZorgNet.’

Obstakels wegnemen
Dankzij Hart voor Leren hebben zorgverleners van Chronisch ZorgNet een stevige basis, en verbreden en verdiepen ze hun kennis over de behandeling van de chronische aandoeningen. Hun meerwaarde wordt nog eens versterkt dankzij hun samenwerking met anderen, zoals samenwerking tussen therapeuten en diëtisten. Nienke: ‘We weten dat behandelresultaten beter zijn als de behandelingen van fysio- of oefentherapeuten en diëtisten beter op elkaar worden afgestemd. We merkten ook dat er nog veel vragen en obstakels waren, en dat de kennis over elkaar en elkaars toegevoegde waarde niet altijd duidelijk was. Daarom hebben we door experts een training laten maken. Alle deelnemers kunnen deze training gratis volgen. Zo zorgen we ervoor dat deze kennis en verdieping voor alle deelnemers laagdrempelig beschikbaar is.’

Daarnaast zorgt Chronisch ZorgNet dat deelnemers elkaar gemakkelijk kunnen vinden. Dit kan via het eigen Portfolio of via de regionale netwerken. Tijdens regionale bijeenkomsten worden deelnemers samengebracht om elkaar (beter) te leren kennen, en om samen de inhoud in te duiken en te leren van elkaar.

Kijk snel in je portfolio
Niet alleen de training interdisciplinair samenwerking is gratis beschikbaar voor alle deelnemers. In het Portfolio staan nog meer gratis trainingen en webinars. Binnen Hart voor Leren in het Portfolio zijn zes onderdelen waar je alles terug kan vinden: webinars, gratis trainingen, e-learnings, jouw regionale netwerk, de kennisbank en het congres. Kijk met regelmaat eens in je Portfolio, er worden regelmatig nieuwe zaken toegevoegd. Nieuwsgierig? Log dan snel in!