Chronisch ZorgNet

Goede start 2016!

02 februari 2016

Inmiddels zitten we alweer ruim een maand in 2016! De afgelopen maanden waren spannend voor ClaudicatioNet; de introductie van de eigen bijdrage, de start/implementatie van het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem en het organiseren van wederom en uniek jaarcongres (het 6e alweer!).

 

Wij zijn opgelucht en blij dat de introductie van de eigen bijdrage goed is ontvangen en ClaudicatioNet het komende jaar door kan gaan op de ingeslagen weg.

Het enthousiasme van de bij ons aangesloten fysiotherapeuten motiveert enorm om de zorg voor patiënten met claudicatio intermittens (CI) verder te verbeteren.

 

Wij willen van deze gelegenheid gebruik maken om onze aangesloten fysiotherapeuten te bedanken voor hun inzet en steun en complimenteren met het feit dat nagenoeg alle actieve leden voldoen aan de scholingseisen en helemaal up-to-date zijn.

 

Dit inspireert om ons te blijven inzetten voor het verkrijgen van vergoeding voor fysiotherapie bij CI in de basisverzekering, zodat patiënten ook de eerste 20 behandelingen vergoed krijgen. Op 26 januari heeft het Zorginstituut Nederland een rapport uitgegeven waarmee, naar wij allemaal hopen, de Minister is te overtuigen van de meerwaarde van een 'stepped care' benadering bij patiënten met claudicatio intermittens.

 

Wij gaan intussen door met het implementeren van dit 'stepped care' model. ClaudicatioNet zal het komende jaar nadrukkelijk aandacht vragen voor de noodzaak tot substitutie naar de eerstelijn en de hiermee gepaard gaande besparingen. Deze besparingen kunnen wij hard maken, als we zien hoeveel onnodige kosten gepaard gaan met het door een vaatchirurg laten initiëren van een traject gesuperviseerde looptherapie. Op het ClaudicatioNet jaarcongres d.d. 10 maart zullen wij bekend maken welke acties ClaudicatioNet dit jaar zal ondernemen om het nut en belang van een traject GLT onder de aandacht van huisartsen te brengen.

 

Ook de start/implementatie van het ClaudicatioNet kwaliteitssysteem draait op volle kracht. Inmiddels hebben bijna alle bij ons aangesloten fysiotherapeuten al een uitnodiging ontvangen om zich aan te melden op de LDF. Momenteel zijn we druk bezig om de implementatie soepel te laten verlopen door ontdekte kinderziekten in kaart te brengen en waar mogelijk direct op te lossen. Specifieke vragen over (het aanmelden op) de LDF kunt u stellen aan de Ledenvoorlichting van het KNGF, te bereiken op telefoonnummer 033 467 29 29. Wilt u meer weten over het ClaudicatioNet Kwaliteitssysteem, klik dan op deze link.

 

Tot slot is de inschrijving voor het ClaudicatioNet jaarcongres 2016 "Samen vooruit", dat op 10 maart 2016 zal plaatsvinden, nog steeds geopend! Het is wederom gelukt om een interessant en innovatief programma samen te stellen. Via deze link kunt u zich inschrijven. We kijken uit naar uw komst!

 

Hartelijke groeten,

Yvonne Spierings – Peeters en Sabine Makkes

Landelijk coördinatoren ClaudicatioNet

Terug naar overzicht