Chronisch ZorgNet

Goed te zien dat de meerwaarde van een kwaliteitsnetwerk als Chronisch ZorgNet ook landelijk erkend wordt!

Minister Ernst Kuipers sprak zich op 9 maart uit over Chronisch ZorgNet:

“De activiteiten van dit netwerk sluiten naar mijn mening naadloos aan bij de weg die we met het Integraal Zorgakkoord zijn ingeslagen.”

Uit de uitspraken van minister Ernst Kuipers is goed te zien dat de meerwaarde van een kwaliteitsnetwerk als Chronisch ZorgNet ook landelijk erkend wordt.

Chronisch ZorgNet zet zich als kwaliteitsnetwerk al jaren in voor betere, betaalbare en meer toegankelijke zorg voor patiënten met niet-overdraagbare chronische aandoeningen, zoals vaatlijden, osteoporose, post-COVID, hartrevalidatie en longaandoeningen. Onderzoek toont aan hoe zorg door gespecialiseerde fysiotherapeuten leidt tot verbeterde kwaliteit voor de patiënt (daar doen we het voor), minder invasieve ingrepen en daarmee kostenbesparing.

Naast fysio- en oefentherapeuten zijn sinds kort ook diëtisten aangesloten op het kwaliteitsnetwerk om te komen tot verbeterde multidisciplinaire richtlijnopvolging.