Chronisch ZorgNet

GLT standaard behandeling bij CI in herziene huisartsenrichtlijn

06 maart 2014

De standaard bevat nu ook richtlijnen voor het beleid bij acute ischemie van het (onder)been in verband waarmee de vormen van perifeer arterieel vaatlijden die geleidelijk ontstaan nu worden aangeduid met de term 'chronisch obstructief arterieel vaatlijden'.
Voor secundaire preventie van hart- en vaatziekten wordt de NHG-Standaard Cardiovasculair risicomanagement gevolgd.

  • De werkwijze voor het meten van de enkel-armindex is meer gedetailleerd weergegeven.

  • Bij claudicatio intermittens wordt voortaan gesuperviseerde looptherapie aanbevolen.

  • Er is aandacht voor samenwerkingsafspraken tussen alle zorgverleners in de eerste en de tweede lijn.

Klik hier voor het volledige bericht.

 

Vergoeding

Een terechte vraag die bij u op kan komen is: Is een verwijzing door de huisarts (i.p.v. de vaatchirurg) ook geldig? Het antwoord is ja.

Terug naar overzicht