Chronisch ZorgNet

Gepersonaliseerde voorspelling van uitkomsten van beweeg- en leefstijltherapie bij etalagebenen

23 februari 2022

Op basis van een selectie van 5940 patiënten met etalagebenen uit het Chronisch ZorgNet Kwaliteitssysteem zijn voorspellingen van uitkomsten van beweeg- en leefstijltherapie ontwikkeld. Onderzoek heeft laten zien dat een voorspelling verbetert als deze gemaakt wordt op basis van vergelijkbare patiënten uit ons Kwaliteitssysteem. Deze voorspellingen, op basis van vergelijkbare patiënten, worden toegepast in het KomPas voor samen beslissen. Met het KomPas kunnen Chronisch ZorgNet therapeuten een nauwkeurige voorspelling maken van het te verwachten resultaat van een traject beweeg- en leefstijltherapie bij patiënten met etalagebenen. Hiermee kan de motivatie van de patiënt en klinische besluitvorming verbeteren, waardoor uiteindelijk de patiëntgerichte zorg beter kan worden toegepast. Het volledige artikel kun je hier vinden.

Vanwege de potentie van het KomPas voor etalagebenen heeft Chronisch ZorgNet het doel ook een KomPas te ontwikkelen voor andere aandoeningen, zoals COPD. Sinds 2020 verzamelen Chronisch ZorgNet therapeuten binnen het Kwaliteitssysteem ook data van patiënten met COPD. In 2021 hebben we een sterke stijging van het aantal geïncludeerde patiënten met COPD binnen het Kwaliteitssysteem gezien (zie onderstaand figuur). In het Kwaliteitssysteem zit echter nog niet voldoende klinimetrie. Om een KomPas te ontwikkelen is voldoende klinimetrie van hoge kwaliteit nodig. De kwaliteit van de samen met het KNGF verzamelde COPD-data zal de komende tijd onderzocht worden. Waar nodig zullen Chronisch ZorgNet therapeuten vervolgens ondersteund worden om gezamenlijk de kwaliteit van data te verbeteren. Zo kunnen we samen werken naar een KomPas voor COPD! En inmiddels werken we aan KomPas+ voor etalagebenen, richtlijn-integratie op beslismomenten. Maar daarover later meer.

Terug naar overzicht