Chronisch ZorgNet

Fijne feestdagen!

24 december 2019

Het jaar zit er alweer bijna op. Tijd voor een korte terugblik.

               2019, een jaar van …

  • De juiste zorg op de juiste plek. De ontwikkeling van een cursus perifeer arterieel vaatlijden voor huisartsen, door ClaudicatioNet in samenwerking met de HartVaatHAG. Het doel hiervan is om de stepped care behandeling voor PAV te verbeteren en de PAV-patiënt zoveel mogelijk in de eerste lijn te houden.

  • RookstopCoaching door de ClaudicatioNet therapeut. De ontwikkeling van een cursus RookstopCoaching voor fysiotherapeuten, door ClaudicatioNet in samenwerking met het Trimbos-instituut: een cursus die inmiddels door het hele land gegeven wordt.

  • Het KomPas voor samen beslissen. Verzamelde data door ClaudicatioNet therapeuten wordt ingezet in de praktijk om de zorg te verbeteren, namelijk middels een tool die een voorspelling maakt van het te verwachten behandelresultaat van een patiënt met PAV.

  • Versterking van regionale netwerken. Middels ondersteuning vanuit het landelijke team worden regionale netwerken versterkt en ingezet om zo kennis en informatie te verspreiden en uit te wisselen.

  • Vele wandelactiviteiten. Patiënten met PAV in hun vrije tijd aan het wandelen krijgen, een belangrijk doel van ClaudicatioNet (therapeuten)!

  • De opstart naar Chronisch ZorgNet. Een kwaliteitsnetwerk waarbij de zorg voor patiënten met leefstijlgerelateerde chronische aandoeningen centraal staat, beginnend met COPD en hartrevalidatie.

Op naar 2020, een jaar met nieuwe ontwikkelingen, zorginnovaties, uitdagingen en natuurlijk het jaar van Chronisch ZorgNet!

Terug naar overzicht