Chronisch ZorgNet

Het Studieprotocol van de ELECT Registry is gepubliceerd!

13 februari 2019

Vorige week is het studieprotocol van de ELECT Registry (Effect of Disease Level on Outcomes of Supervised Exercise in Intermittent Claudication) gepubliceerd. In dit onderzoek wordt de invloed van de locatie en uitgebreidheid van het onderliggende vaatlijden op de uitkomsten van gesuperviseerde looptherapie bij patiënten met claudicatio intermittens onderzocht. Het protocol is ‘open access’ gepubliceerd en dus gratis in te zien: zie studieprotocol.

In totaal doen 320 patiënten mee, afkomstig uit 10 ziekenhuizen verspreid door het land: het Catharina Ziekenhuis, Maxima Medisch Centrum, Elisabeth Tweesteden Ziekenhuis, Rijnstate, Medisch spectrum Twente, Amphia, VieCuri Medisch Centrum, Albert Schweitzer Ziekenhuis, Academisch Medisch Centrum en het Universitair Medisch Centrum Utrecht. Zij worden behandeld door 255 ClaudicatioNet fysiotherapeuten, die er aan meewerken om de data te verzamelen, zodat naar verwachting eind dit jaar de eerste (6 maanden follow-up) resultaten gepubliceerd kunnen worden.

Met dit onderzoek wordt duidelijkheid geschept in de discussie die nog wordt gevoerd welke patiënten meer of minder baat hebben bij gesuperviseerde looptherapie. De verwachting van het onderzoek is dat het geen verschil maakt voor de uitkomsten, wat de locatie of uitgebreidheid van het onderliggende vaatlijden is. Dit is in lijn met de huidige richtlijnen: alle patiënten met claudicatio intermittens worden verwezen voor een traject gesuperviseerde looptherapie, ongeacht locatie van de vernauwing.

Terug naar overzicht